Parkinson Café Breda | Zelf de regie in handen houden

29 september 2017 - 't Web, Zuringveld 1, 4847 KS Teteringen

Parkinson Café Breda is:

 • een informeel trefpunt voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun familie en mantelzorgers;
 • biedt u de gelegenheid met anderen te praten die uw ervaringen begrijpen en kunnen delen;
 • is een samenwerking van instellingen die veel expertise hebben op het gebied van behandeling en begeleiding van mensen met Parkinson (Steunpunt Informele Zorg Breda (Stib), Parkinson Patiënten Vereniging, Parkinson verpleegkundigen en neurologen van het Amphia ziekenhuis, Revant revalidatiecentrum Breda, Stichting Elisabeth, zorgverleners (fysiotherapeut, logopedist, diëtist) die aangesloten zijn bij PakinsonNet.

Deze hulpverleners zetten zich ook in voor de familie en de mantelzorgers. Daarnaast kunt u bij deze hulpverleners terecht met vragen. Op de website www.parkinsoncafebreda.nl kunt u over hun zorgaanbod lezen.

 

29 september - Zelf de regie in handen houden

Vandaag komt notaris Heijkants uit Oosterhout. Hij zal met ons stil staan bij “wat er gebeurt met uw vermogen bij overlijden” en “wat gebeurt er met uw vermogen als u in een verzorgingssituatie terecht komt”. We willen er misschien liever niet aan denken, maar toch is het goed om erbij stil te staan.

Dit is de reden dat we een bijeenkomst organiseren, waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • testamenten;
 • hoe worden zaken geregeld als u, uw partner of uw ouder door Parkinson of een andere reden geestelijk niet meer in staat is om zijn/haar zaken te regelen?;
 • is uw testament nog goed ingericht?;
 • schenken en schenkbelasting;
 • eigen bijdrage bij langdurige zorg met verblijf (Wlz).

Dit kunt u verwachten

 • 13.30 uur: inloop
 • 14.00 uur: presentatie
 • 14.30 uur: pauze
 • 15.00 uur: vervolg van de presentatie
 • 16.00 uur: afsluiting

Aansluitend is er een gezellig samenzijn en lotgenotencontact.

Let op: de bijeenkomsten vinden plaats in 't Web, Zuringveld 1, 4847 KS Teteringen.

 

Meer informatie:
U kunt contact opnemen met Steunpunt Informele zorg Breda (StiB) telefoon 076 750 3200 / e-mail info@stibbreda.nl.
Of kijk op www.parkinsoncafebreda.nl.

<< Terug