GAS | Goal Attainment Scaling in de revalidatie


 

Goal Attainment Scaling (GAS) is een meetinstrument om het effect van een individuele of groepsbehandeling te evalueren. Aan de hand van een vooraf gemaakte schaal kan worden vastgelegd in hoeverre een doel behaald is. Dit meetinstrument kan gebruikt worden voor elke discipline in de revalidatie en voor ieder teamdoel.

Het promotie-onderzoek van Duco Steenbeek (Goal Attainment Scaling in Paediatric Rehabilitation, a useful outcome measure, juni 2010, Utrecht) gaf aanleiding voor de verdere implementatie van GAS in de interdisciplinaire revalidatie voor kinderen en volwassenen. In een werkgroep van deskundige gebruikers van GAS en wetenschappers in de klinimetrie, is consensus bereikt over een wereldwijde, uniforme werkwijze van GAS en de eisen waaraan een GAS-schaal moet voldoen.

In Nederland wordt een 6-punt-schaal gebruikt:

  • -3: achteruitgang;
  • -2: uitgangssituatie;
  • -1: minder dan het doel;
  • 0: het doel;
  • 1: meer dan het doel;
  • 2: veel meer dan het doel.

Elk punt op de schaal wordt SMART geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) voor wat betreft activiteiten en participatie. Tevens mag een doelstelling slechts één variabele bevatten. Ook de patiënt wordt betrokken bij het opstellen van de GAS-schaal.

Handleiding interdisciplinaire neurologische revalidatie voor volwassen en kinderen
Download hier de handleiding over GAS voor de interdisciplinaire neurologische revalidatie voor volwassenen en kinderen. Hierin wordt de gekozen vorm van GAS beschreven. De voorwaarden waaraan een GAS-schaal moet voldoen, worden uitgebreid toegelicht. Daarnaast zijn er voorbeelden van GAS-schalen te vinden, zowel op team- als op disciplineniveau. Ook de geschiedenis, methodologische eigenschappen van GAS en tips voor implementatie worden beschreven.
 

Het betreft de disciplines fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie en maatschappelijk werk. De handleiding is in november 2011 gepubliceerd, zal bij nieuwe inzichten bijgesteld worden en blijft online gratis beschikbaar.

Scholing: GAS cursus
Er is een cursus samengesteld waarmee scholingen kunnen worden verzorgd over het gebruik van GAS. Samen met u kijken we naar de verschillende mogelijkheden en de cursus kan volledig worden aangepast aan uw wensen.

Heeft u interesse in een cursus over GAS, neem dan contact op met het secretariaat Kind- en jeugdrevalidatie: (076) 579 79 00.

 

www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement