Revalidatieovereenkomst


Een aantal afspraken wordt opgenomen in de revalidatieovereenkomst. Met de ondertekening ervan verklaart u het eens te zijn met deze afspraken. Het revalidatieteam verklaart zich zo goed mogelijk in te zullen zetten bij de begeleiding.

 

www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement