Verwijzen door de medisch specialist

U kunt uw patiënt voor revalidatie doorverwijzen: snel en efficiënt. Na ontvangst wordt de doorverwijzing beoordeeld door een van onze revalidatie-/longartsen.

 

Uw patiënt wordt door ons per brief uitgenodigd voor het eerste intakegesprek met de revalidatie-/longarts (op indicatie met spoed of anders gemiddeld twee à drie weken na de verwijzing). Hierna vinden er onderzoeken/behandelingen plaats zodat we inzicht krijgen in de problematiek, mogelijkheden, beperkingen en wensen.

 

Het kan zijn dat wij niet kunnen voldoen aan de hulpvraag van de patiënt. In dat geval geven wij een onderbouwd advies dat hier beter op aansluit. Als revalidatie het advies is, starten de behandelingen hierna.

Wij streven naar korte wachttijden voor het eerste intakegesprek en voor de start van de behandeling daarna. Binnen 2-3 weken sturen wij een uitnodiging voor het eerste intakegesprek of voor de behandeling daarna.

 

wachttijden

Neurologische revalidatie (Breda)

 

 

I.v.m. een hoog aantal aanmeldingen kan de periode tussen verwijzing en intake bij de medisch specialist oplopen tot enkele weken. Voor spoedaanmeldingen is er geen wachttijd. Voor aanmeldingen waarbij de arts geen spoed heeft aangemerkt, werken we eraan om de wachttijden voor toetreding weer z.s.m. binnen de wachttijd van 2 à 3 weken te krijgen.

Pijnrevalidatie

 

 

I.v.m. hoog aantal aanmeldingen kan de periode tussen de intake bij de medisch specialist en de aanvang behandeling oplopen tot enkele weken (± 6 weken).
Kind- en jeugdrevalidatie Op dit moment zijn de wachttijden langer. We proberen de wachttijd te beperken tot maximaal 4 weken voor de eerste afspraak.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact met ons opnemen of de zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

De zorgverzekeraar kan hierin ondersteunen om sneller geholpen te kunnen worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken.

Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

ZorgMail

Revant maakt gebruik van Zorgmail zodat u de verwijsbrief digitaal en beveiligd aan ons kunt doorsturen. Omdat wij revalidatieprogramma’s aanbieden vanuit 5 locaties heeft elke locatie een eigen zorgmailadres.

De instellings-AGB-code van Revant is 6161007.

 • Revant medisch specialistische revalidatie De Wielingen
 • Revant medisch specialistische revalidatie Lindenhof
 • Revant medisch specialistische revalidatie Reigerbos
 • Revant medisch specialistische revalidatie Breda
 • Revant Schoondonck Longrevalidatie (centrum complex chronisch longfalen)

Consultroute in het ziekenhuis

Heeft uw patiënt zorg nodig? U kunt verwijzen via de consult-route. Onze revalidatieartsen bezoeken Amphia Ziekenhuis (Breda), Ziekenhuis ZorgSaam  (Terneuzen) of Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Goes) U vult hiertoe het consultformulier in.

Verwijsbrief

U stuurt uw verwijsbrief met patiëntgegevens naar het medisch secretariaat. Na ontvangst wordt deze beoordeeld door een revalidatiearts.

 

Aanmeldformulier voor klinische revalidatie

 

revalidatiecentrum | Breda  revalidatiecentrum Lindenhof | Goes

 

Wat we nodig hebben bij uw verwijzing:

 • NAW-gegevens en telefoonnummer van uw patiënt
 • Het Burgerservicenummer (BSN)
 • Zorgverzekeraar en polisnummer
 • Naam van de huisarts van de patiënt
 • Relevante medische gegevens in de verwijsbrief
 • Actuele medicijnlijst.

Onze artsen en het medisch secretariaat

Breda Goes Terneuzen