medisch secretariaat Revant revalidatiecentrum De Wielingen | Terneuzen

t. 0113 - 236 236 | f. 0113 - 236 888

Neurologische revalidatie | Kind- en jeugdrevalidatie | Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen | Revalidatie na amputatie | Traumarevalidatie


 

Neurologische revalidatie

 

mw. Y.M.Y. van den Borne

ALS, NMA, NAH, dwarslaesie,

cognitieve revalidatie

dhr. J.C.M. de Nes

NAH, cognitieve revalidatie, spasticiteit

   
 

mw. M.R. Sneep

NAH, cognitieve revalidatie,

spasticiteit

 

 

Kind- en jeugdrevalidatie

 

mw. M.R. Sneep

polikliniek 0-18 jaar,

therapeutische peutergroepen

 

 

Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen

mw. Y.M.Y. van den Borne

chronische pijn, hypermobiliteit

mw. M.R. Sneep

chronische pijn, hypermobiliteit

 

Revalidatie na amputatie

 

mw. J.M.Y. van den Borne

amputatie, prothesiologie

onderste extremiteiten

 

 

Traumarevalidatie

mw. J.M.Y. van den Borne

orthopedie

mw. M.R. Sneep
orthopedie