Onderzoek & Innovatie

Wetenschappelijk onderzoek en kwaliteit van zorg hebben veel invloed op elkaar. Revant werkt mee aan landelijke onderzoeksprojecten, maar voert ook zelf onderzoeks- en innovatieprojecten uit in de zorg. Wij hebben goed gestructureerde behandelprogramma’s die het mogelijk maken om relevante gegevens te verzamelen en te analyseren.

 

Om dit onderzoek te kunnen doen, maken we gebruik van gegevens die zijn verzameld tijdens uw revalidatiebehandeling. Revant vraagt hiervoor uw toestemming in het revalidantenportaal, Mijn Revant.

 

Met wetenschappelijk onderzoek wil Revant bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de revalidatiegeneeskunde en het verbeteren van behandelprogramma’s.

Aanvraag deelname onderzoek

Onderzoekers kunnen aanvragen voor deelname aan wetenschappelijke projecten indienen bij de wetenschapscommissie. Heeft u een concreet verzoek tot participatie in een wetenschappelijk project? Bekijk de checklist voor een eerste beoordeling door de wetenschapscommissie. De commissie beoordeelt de aanvragen en brengt advies uit.

Wetenschapscommissie

De wetenschapscommissie van Revant heeft als doelstelling het wetenschappelijk klimaat in de organisatie te bevorderen. Zij stimuleert medewerkers deel te nemen aan wetenschappelijke projecten en ondersteunt hen daarbij. Daarnaast zoekt en onderhoudt de commissie functionele samenwerkingsverbanden met anderen, zoals universiteiten of hogescholen. Ook houdt de commissie zich bezig met de implementatie van ontwikkelde kennis binnen de organisatie.


 

Samenwerking

Wetenschappelijk onderzoek wordt meestal samen met een universiteit of hogeschool uitgevoerd. Samenwerkingsverbanden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek bestaan met:

 

  • Tilburg University, Faculteit Psychologie
  • Universiteit Maastricht, Faculteit Huisartsgeneeskunde, Revalidatiegeneeskunde
  • Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
  • Erasmus MC, Rotterdam
  • Hogeschool Utrecht, lectoraat Leefstijl en Gezondheid
  • Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht
  • Revalidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven
  • Adelante volwassen revalidatie in Hoensbroek
  • Reade Revalidatiecentrum Amsterdam

 

 

 

 


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement