Privacy statement

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. We handelen overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. Medewerkers van Revant gaan vertrouwelijk om met alle gegevens die revalidanten via ‘Mijn Revant’ verstrekken. Wij zullen alleen gegevens aan derden verstrekken nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen onderling gegevens opvragen en uitwisselen, indien dit nodig is voor de behandeling. Vult u uw persoonlijke gegevens in via het contactformulier, dan gebruiken we die enkel om uw bericht af te handelen. Door uw gegevens via de website in te voeren, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens opslaan in onze database.

 

November 2016