De cliëntenraad | Wij behartigen uw belangen!


De cliëntenraad Revant behartigt de belangen van alle cliënten die bij Revant in Breda, Goes of Terneuzen revalideren (volwassenen, kinderen, jongeren) en hun naasten. De cliëntenraad zet zich voor u in, onder meer door de organisatie te adviseren over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.


De cliëntenraad is een wettelijk adviesorgaan van de Raad van Bestuur. De wet op de Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ) is daarbij de leidraad. De cliëntenraad geeft advies over bijvoorbeeld het opnamebeleid, de behandeling, de kwaliteit van de zorgverlening, de informatievoorziening aan cliënten, huisvesting, nazorg, fusie, voeding, bejegening, veiligheid en privacy.
 

De raad bestaat uit oud-revalidanten van Revant en naasten en telt minimaal zeven en maximaal negen leden. Tweemaandelijks vergadert de raad met de Raad van Bestuur van Revant. Ter voorbereiding op deze vergadering overlegt de cliëntenraad eerst met elkaar.
 

Naast het overleg met de bestuurder, neemt de cliëntenraad deel in werkgroepen binnen Revant, zoals de werkgroepen voeding en bewegwijzering. Een belangrijk doel van de raad is een goede gesprekspartner zijn, zowel binnen als buiten de organisatie, waarbij het belang van de revalidant voorop staat. De raad neemt in deze gesprekken de ervaringen en ideeën van revalidanten mee, die bijvoorbeeld kenbaar zijn gemaakt in gesprekken, enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken.

 

Jaarverslag 2016

 


Officiële mededelingen naar aanleiding van de vergadering kunt u hier vinden.

8 juni 2017: klik hier

7 december 2017: klik hier

 

Nieuwe leden gezocht

Voor de cliëntenraad van Revant zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Interesse? Lees er meer over.
 

Contact

Voor suggesties of ideeën is de raad altijd aanspreekbaar. Hij hoort graag uw mening. De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Hiervoor kent Revant een klachtenregeling. U kunt ons natuurlijk ook bellen of schrijven, ook als u interesse heeft om lid te worden. 
 

Cliëntenraad Revant, Brabantlaan 1, 4817 JW Breda
Petra de Kok (ambtelijk ondersteuner CR) | t. 0113 - 236 200


 

Manon van Riet

Voorzitter Cliëntenraad

 

Hans van Poppel

Vicevoorzitter Cliëntenraad

 

Mirjam Snoodijk

Lid Cliëntenraad

Jeannette Bons

Lid Cliëntenraad

 

 

Han Reijnders

Lid Cliëntenraad

 

Piet Sterrenburg

Lid Cliëntenraad

Frans Emmerik

Lid Cliëntenraad

 

 

De cliëntenraad is op zoek

naar nieuwe leden!

 

Solliciteer direct

 

 

 

Op de volgende dagen houden Jeannette Bons, Mirjam Snoodijk of Piet Sterrenburg spreekuur bij Revant.

Op onderstaande dagen is Jeanette Bons aanwezig bij revalidatiecentrum | Breda

 

28 maart 10.15 - 11.30 uur
25 april 10.15 - 11.30 uur
23 mei 10.15 - 11.30 uur
27 juni 10.15 - 11.30 uur
29 augustus 10.15 - 11.30 uur
27 september 10.15 - 11.30 uur
24 oktober 10.15 - 11.30 uur
28 november 10.15 - 11.30 uur
20 december 10.15 - 11.30 uur

Op onderstaande dagen is Mirjam Snoodijk of Piet Sterrenburg aanwezig bij revalidatiecentrum Lindenhof | Goes

 

5 maart 10.00 - 11.30 uur
9 april 10.00 - 11.30 uur
14 mei 10.00 - 11.30 uur
18 juni 10.00 - 11.30 uur
23 juli 10.00 - 11.30 uur
27 augustus 10.00 - 11.30 uur
24 september 10.00 - 11.30 uur
22 oktober 10.00 - 11.30 uur
30 oktober 10.00 - 11.30 uur
26 november 10.00 - 11.30 uur
27 november 10.00 - 11.30 uur
17 december 10.00 - 11.30 uur

Heeft u vragen, wensen, suggesties of wilt u lid worden van de cliëntenraad, neem dan contact op middels onderstaand formulier.

Dhr./Mevr.:*
Naam:*
Telefoonnummer:*
E-mailadres:*
Vragen/wensen/suggesties:*
Type deze code over:*
Captcha