De cliëntenraad | Wij behartigen uw belangen!


De cliëntenraad Revant behartigt de belangen van alle cliënten die bij Revant in Breda, Goes of Terneuzen revalideren (volwassenen, kinderen, jongeren) en hun naasten. De cliëntenraad zet zich voor u in, onder meer door de organisatie te adviseren over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.


De cliëntenraad is een wettelijk adviesorgaan van de Raad van Bestuur. De wet op de Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ) is daarbij de leidraad. De cliëntenraad geeft advies over bijvoorbeeld het opnamebeleid, de behandeling, de kwaliteit van de zorgverlening, de informatievoorziening aan cliënten, huisvesting, nazorg, fusie, voeding, bejegening, veiligheid en privacy.
 

De raad bestaat uit oud-revalidanten van Revant en naasten en telt minimaal zeven en maximaal negen leden. Tweemaandelijks vergadert de raad met de Raad van Bestuur van Revant. Ter voorbereiding op deze vergadering overlegt de cliëntenraad eerst met elkaar.
 

Naast het overleg met de bestuurder, neemt de cliëntenraad deel in werkgroepen binnen Revant, zoals de werkgroepen voeding en bewegwijzering. Een belangrijk doel van de raad is een goede gesprekspartner zijn, zowel binnen als buiten de organisatie, waarbij het belang van de revalidant voorop staat. De raad neemt in deze gesprekken de ervaringen en ideeën van revalidanten mee, die bijvoorbeeld kenbaar zijn gemaakt in gesprekken, enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken.

 

Jaarverslag 2016

 


Officiële mededelingen naar aanleiding van de vergadering kunt u hier vinden.

8 juni 2017: klik hier

7 december 2017: klik hier

 

Contact

Voor suggesties of ideeën is de raad altijd aanspreekbaar. Hij hoort graag uw mening. De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Hiervoor kent Revant een klachtenregeling. U kunt ons natuurlijk ook bellen of schrijven, ook als u interesse heeft om lid te worden. 
 

Cliëntenraad Revant, Brabantlaan 1, 4817 JW Breda
Petra de Kok (ambtelijk ondersteuner CR) | t. 0113 - 236 200


 

    

       Wim Pijnacker

 Voorzitter Cliëntenraad

 

      

      Hans van Poppel

       Lid Cliëntenraad

 

      

      Mirjam Snoodijk

      Lid Cliëntenraad

      

      Jeannette Bons

     Lid Cliëntenraad

 

      

      Han Reijnders

    Lid Cliëntenraad

 

    

     Piet Sterrenburg

     Lid Cliëntenraad

     

        Frans Emmerik

       Lid Cliëntenraad

 

    

     Manon van Riet

     Lid Cliëntenraad

 

    

 

Op de volgende dagen houden Jeannette Bons, Mirjam Snoodijk of Piet Sterrenburg spreekuur bij Revant.

Op onderstaande dagen is Jeanette Bons aanwezig bij revalidatiecentrum | Breda

 

23 augustus 10.15 - 11.30 uur
27 september 10.15 - 11.30 uur
25 oktober 10.15 - 11.30 uur
29 november 10.15 - 11.30 uur
20 december 10.15 - 11.30 uur

Op onderstaande dagen is Mirjam Snoodijk of Piet Sterrenburg aanwezig bij revalidatiecentrum Lindenhof | Goes

 

11 september 10.00 - 12.00 uur
9 oktober 10.00 - 12.00 uur
6 november 10.00 - 12.00 uur
4 december 10.00 - 12.00 uur

Heeft u vragen, wensen, suggesties of wilt u lid worden van de cliëntenraad, neem dan contact op middels onderstaand formulier.

Dhr./Mevr.:*
Naam:*
Telefoonnummer:*
E-mailadres:*
Vragen/wensen/suggesties:*
Type deze code over:*
Captcha