De cliëntenraad

De cliëntenraad Revant behartigt de belangen van alle cliënten die bij Revant in Breda, Goes of Terneuzen revalideren (volwassenen, kinderen, jongeren) en hun naasten. De cliëntenraad zet zich voor u in, onder meer door de organisatie te adviseren over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.

Maak deel uit van de Cliëntenraad

Momenteel zoekt de Cliëntenraad nieuwe leden. Interesse?

Maak kennis met de Cliëntenraad

 

 

 

 

 

Inge Fienieg vice-voorzitter van de cliëntenraad
“Ik ben erg dankbaar voor alle hulp van Revant die ik kreeg tijdens mijn revalidatietraject na

een herseninfarct. Ik werd goed verzorgd en voelde mij veilig. Dit wens ik iedere revalidant toe.

Daarom ben ik bij de cliëntenraad gegaan."

 

Lees het hele verhaal van Inge

 

 

Samenstelling van de cliëntenraad

 

Aanwezigheid op locatie

Elke 1e dinsdag van de maand van 13.00-15.00 uur in Breda.

Iedere 1e woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur bij Lindenhof in Goes.

Breda:

 • 2 mei 2023
 • 6 juni 2023
 • 4 juli 2023
 • 1 augustus 2023
 • 5 september 2023
 • 3 oktober 2023
 • 7 november 2023
 • 5 december 2023

Lindenhof in Goes:

 • 1 februari 2023
 • 1 maart 2023
 • 5 april 2023
 • 3 mei 2023
 • 7 juni 2023
 • 5 juli 2023
 • 2 augustus 2023
 • 6 september 2023
 • 4 oktober 2023
 • 1 november 2023
 • 6 december 2023

Contact met de cliëntenraad

Heeft u vragen, wensen, suggesties of wilt u lid worden van de Cliëntenraad? Neem contact op middels onderstaand formulier of per telefoon/mail.

 

Cliëntenraad Revant t.a.v. Manon van Riet

Tel. 088 735 8300

cr@revant.nl

 

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Hiervoor kent Revant een klachtenregeling.

Dhr./Mevr.:*
Naam:*
Telefoonnummer:*
E-mailadres:*
Vragen/wensen/suggesties:*
Type deze code over:*
Captcha

Wij behartigen uw belangen

De cliëntenraad is een wettelijk adviesorgaan van de Raad van Bestuur. De wet op de Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ) is daarbij de leidraad. De cliëntenraad geeft advies over bijvoorbeeld het opnamebeleid, de behandeling, de kwaliteit van de zorgverlening, de informatievoorziening aan cliënten, huisvesting, nazorg, fusie, voeding, bejegening, veiligheid en privacy.
 

De raad bestaat uit oud-revalidanten van Revant en naasten en telt minimaal zeven en maximaal negen leden. Tweemaandelijks vergadert de raad met de Raad van Bestuur van Revant. Ter voorbereiding op deze vergadering overlegt de cliëntenraad eerst met elkaar.
 

Naast het overleg met de bestuurder, neemt de cliëntenraad deel in werkgroepen binnen Revant, zoals de werkgroepen voeding en bewegwijzering. Een belangrijk doel van de raad is een goede gesprekspartner zijn, zowel binnen als buiten de organisatie, waarbij het belang van de revalidant voorop staat. De raad neemt in deze gesprekken de ervaringen en ideeën van revalidanten mee, die bijvoorbeeld kenbaar zijn gemaakt in gesprekken, enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken

 

 

 


Officiële mededelingen en nieuws

 

Jaarverslag Cliëntenraad Revant 2021


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement