Cliëntenraad


De Cliëntenraad van Revant (CR) bestaat uit (een vertegenwoordiging van) ex-revalidanten en adviseert over onderwerpen die voor revalidanten van belang zijn.  Net als een ondernemingsraad is de instelling van de CR gebaseerd op een wet: de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) met rechten om goed te kunnen functioneren. Voor meer informatie klik hier.

Bij Revant volgt de CR (de uitvoering van) het beleid en de kwaliteit van de zorgverlening. Ook is de CR betrokken bij beleidsaanpassingen en besluitvorming. Hiertoe vergadert de CR zesmaal per jaar met de Raad van Bestuur. De CR heeft hij een adviserende rol ten aanzien van:

  • zorgverbeteringstrajecten, maaltijden, kwaliteitsonderzoeken;
  • tevredenheidsonderzoek bij revalidanten na afloop van de behandeling;
  • ontwikkeling van beleid bij reanimatie, hygiëne en veiligheid';
  • nieuw-/verbouw van Revant;
  • sluiting van afdelingen, fusies en reorganisaties.

Goede, kwalitatieve belangenbehartiging en medezeggenschap voor revalidanten zijn daarbij de rode draad. De CR biedt ondersteuning bij specifieke zaken en hierbij kan ervaring, kennis en deskundigheid worden ingezet. Nieuws en overige zaken worden gecommuniceerd via de website van Revant. De CR houdt regelmatig spreekuur op de locaties van Revant. Met individuele klachten van revalidanten houdt de CR zich niet bezig. Voor klachten kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van Revant.

    

       Wim Pijnacker

 Voorzitter Cliëntenraad

 

      

      Hans van Poppel

       Lid Cliëntenraad

 

      

      Mirjam Snoodijk

      Lid Cliëntenraad

      

      Jeannette Bons

     Lid Cliëntenraad

 

      

      Han Reijnders

    Lid Cliëntenraad

 

    

     Piet Sterrenburg

     Lid Cliëntenraad

     

        Frans Emmerik

       Lid Cliëntenraad

 

    

     Manon van Riet

     Lid Cliëntenraad

 

       

Monique Schins-de Groot

     Lid Cliëntenraad

Bezoek de Cliëntenraad bij Revant

Op onderstaande dagen is Jeanette Bons aanwezig bij revalidatiecentrum | Breda

 

23 augustus 10.15 - 11.30 uur
27 september 10.15 - 11.30 uur
25 oktober 10.15 - 11.30 uur
29 november 10.15 - 11.30 uur
20 december 10.15 - 11.30 uur

Op onderstaande dagen is Mirjam Snoodijk of Piet Sterrenburg aanwezig bij revalidatiecentrum Lindenhof | Goes

 

11 september 10.00 - 12.00 uur
9 oktober 10.00 - 12.00 uur
6 november 10.00 - 12.00 uur
4 december 10.00 - 12.00 uur

Heeft u vragen, wensen, suggesties of wilt u lid worden van de Cliëntenraad, neem dan contact op middels onderstaand formulier.

De Cliëntenraad is op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor de zorggebruikers van Revant.

Dhr./Mevr.:*
Naam:*
Telefoonnummer:*
E-mailadres:*
Vragen/wensen/suggesties:*
Type deze code over:*
Captcha