De cliëntenraad

De cliëntenraad Revant behartigt de belangen van alle cliënten die bij Revant in Breda, Goes of Terneuzen revalideren (volwassenen, kinderen, jongeren) en hun naasten. De cliëntenraad zet zich voor u in, onder meer door de organisatie te adviseren over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.

Maak deel uit van de Cliëntenraad

Momenteel zoekt de Cliëntenraad nieuwe leden. Interesse?

Maak kennis met de Cliëntenraad

 

 

 

 

 

Inge Fienieg is sinds augustus 2019 voorzitter van de cliëntenraad
“Ik ben erg dankbaar voor alle hulp van Revant die ik kreeg tijdens mijn revalidatietraject na

een herseninfarct. Ik werd goed verzorgd en voelde mij veilig. Dit wens ik iedere revalidant toe.

Daarom ben ik bij de cliëntenraad gegaan."

 

Lees het hele verhaal van Inge

 

 

Samenstelling van de cliëntenraad

 

Aanwezigheid op locatie

Op de volgende dagen houden Wim Ambagts (locatie Breda van 13.30 tot 15.30 uur) en Peter Smit (locatie Lindenhof van 14.00 tot 16.00 uur) spreekuur bij Revant:

 

Breda:

 • 3 mei 2022
 • 7 juni 2022
 • 5 juli 2022
 • 9 augustus 2022
 • 6 september 2022
 • 4 oktober 2022
 • 8 november 2022
 • 13 december 2022

 

Lindenhof in Goes:

 • 4 mei 2022
 • 1 juni 2022
 • 6 juli 2022
 • 3 augustus 2022
 • 7 september 2022
 • 5 oktober 2022
 • 2 november 2022
 • 7 december 2022

Contact met de cliëntenraad

Heeft u vragen, wensen, suggesties of wilt u lid worden van de Cliëntenraad? Neem contact op middels onderstaand formulier of per post/telefoon.

 

Cliëntenraad Revant, t.a.v. Manon van Riet, Brabantlaan 1, 4817 JW Breda

Tel. 088 735 8300.

 

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Hiervoor kent Revant een klachtenregeling.

Dhr./Mevr.:*
Naam:*
Telefoonnummer:*
E-mailadres:*
Vragen/wensen/suggesties:*
Type deze code over:*
Captcha

Wij behartigen uw belangen

De cliëntenraad is een wettelijk adviesorgaan van de Raad van Bestuur. De wet op de Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ) is daarbij de leidraad. De cliëntenraad geeft advies over bijvoorbeeld het opnamebeleid, de behandeling, de kwaliteit van de zorgverlening, de informatievoorziening aan cliënten, huisvesting, nazorg, fusie, voeding, bejegening, veiligheid en privacy.
 

De raad bestaat uit oud-revalidanten van Revant en naasten en telt minimaal zeven en maximaal negen leden. Tweemaandelijks vergadert de raad met de Raad van Bestuur van Revant. Ter voorbereiding op deze vergadering overlegt de cliëntenraad eerst met elkaar.
 

Naast het overleg met de bestuurder, neemt de cliëntenraad deel in werkgroepen binnen Revant, zoals de werkgroepen voeding en bewegwijzering. Een belangrijk doel van de raad is een goede gesprekspartner zijn, zowel binnen als buiten de organisatie, waarbij het belang van de revalidant voorop staat. De raad neemt in deze gesprekken de ervaringen en ideeën van revalidanten mee, die bijvoorbeeld kenbaar zijn gemaakt in gesprekken, enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken

 

 

 


Officiële mededelingen en nieuws

 

Jaarverslag Cliëntenraad Revant 2021


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement