De cliëntenraad

De cliëntenraad van Revant komt op voor wat belangrijk is voor u als revalidant en uw naasten. Daarom vinden wij het bij Revant belangrijk dat u meepraat over onze zorg.

 

 

Samenstelling van de cliëntenraad

 

Maak deel uit van de Cliëntenraad

Momenteel zoekt de Cliëntenraad nieuwe leden. Interesse?

Maak kennis met de Cliëntenraad

 


Aanwezigheid op locatie

Wilt u in contact komen met de cliëntenraad? Heeft u tips of ideeën om de zorg bij Revant te verbeteren? Elke eerste dinsdag van de maand is een lid van de cliëntenraad tussen 13.00 en 15.00 uur bij Revant in Breda. Bij Revant Lindenhof in Goes is dit iedere eerste woensdag van de maand tussen 14.00 uur en 16.00 uur.


De leden zitten in de wachtruimte klaar om met u in gesprek te gaan. Zijn ze al met iemand in gesprek of zitten ze niet op hun plek? Ga naar de receptie om door te geven dat u iemand van de cliëntenraad wil spreken.

 

Let op: de cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Heeft u een klacht? Daarvoor heeft Revant een klachtenregeling.

Breda:​​

 • Dinsdag 2 april 2024
 • Dinsdag 30 april 2024 (meivakantie)
 • Dinsdag 4 juni 2024
 • Dinsdag 2 juli 2024 (geannuleerd)
 • Dinsdag 6 augustus 2024 (geannuleerd)
 • Dinsdag 3 september 2024
 • Dinsdag 1 oktober 2024
 • Dinsdag 5 november 2024
 • Dinsdag 3 december 2024

Lindenhof in Goes:​​

 • Woensdag 3 april 2024
 • Woensdag 1 mei 2024 (meivakantie)
 • Woensdag 5 juni 2024
 • Woensdag 3 juli 2024
 • Woensdag 7 augustus 2024
 • Woensdag 4 september 2024
 • Woensdag 2 oktober 2024
 • Woensdag 6 november 2024
 • Woensdag 4 december 2024

Advies en instemming

De cliëntenraad (CR) adviseert de Raad van Bestuur van Revant onder andere over de volgende onderwerpen:

 • Voeding
 • Vastgoed
 • Duurzaamheid (cliëntenraad maakt ook onderdeel uit van het Greenteam van Revant)
 • E-health
 • Kwaliteit en veiligheid

De afgelopen tijd heeft de CR bijvoorbeeld meegedacht over contactloos betalen, het parkeerbeleid, strategisch meerjarenplan van Revant en het rookbeleid.

Daarnaast overlegt de CR ook regelmatig met de ondernemingsraad van Revant.

 

Raadscafé

De cliëntenraad neemt ieder jaar deel aan een raadscafé. In het raadscafé komen de volgende partijen samen: cliëntenraad, ondernemingsraad, medische staf, managementteam, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Het thema van 1 november 2023 was 'samenwerken in netwerken'. Er zijn interessante en inspirerende gesprekken gevoerd over hoe we in de toekomst met het netwerk de beste zorg kunnen blijven leveren. Het raadscafé van vorig jaar stond in het teken van digitalisering.

 

 

Maak deel uit van de Cliëntenraad

Momenteel zoekt de Cliëntenraad nieuwe leden. Interesse?

Maak kennis met de Cliëntenraad

 

 

 

 

Inge Fienieg vice-voorzitter van de cliëntenraad
“Ik ben erg dankbaar voor alle hulp van Revant die ik kreeg tijdens mijn revalidatietraject na

een herseninfarct. Ik werd goed verzorgd en voelde mij veilig. Dit wens ik iedere revalidant toe.

Daarom ben ik bij de cliëntenraad gegaan."

 

Lees het hele verhaal van Inge

 

 

Cliëntenpanel

Revant is sinds 1 juni 2024 samen met de cliëntenraad een cliëntenpanel gestart. Dit panel is bedoeld voor revalidanten die nu bij ons revalideren of maximaal twee jaar geleden bij ons hebben gerevalideerd. Ook naasten kunnen deelnemen. Wilt u meedenken om onze zorg te verbeteren? Sluit u aan bij ons cliëntenpanel. Samen maken we het verschil.

 

Meer informatie en aanmelden

 

 

Jac Bovens, lid van de cliëntenraad van Revant

 

Jac Bovens is lid van de cliëntenraad van Revant. Hij is blij dat Revant samen met de cliëntenraad een cliëntenpanel is gestart. “De stem van de revalidant telt. Het is goed om zo snel mogelijk signalen op te pikken waar we iets mee moeten. Dan blijft het niet te lang liggen.”

 

Het leven van Jac Bovens kwam op 27 maart 2022 op zijn kop te staan, nadat hij een skiongeluk kreeg. Hij verbrijzelde hierbij zijn schouder en pols. “Revant is mijn redding geweest. Ik kreeg poliklinisch traumarevalidatie en ik ging naar arm-, hand- en polsrevalidatie. Alles werd aangepakt. Ik heb zelfs vier gesprekken gehad bij een psycholoog. Ze wilde de posttraumatische stressstoornis uitsluiten” vertelt Jac.

 

Lees verder

Contact met de cliëntenraad

Heeft u vragen, wensen, suggesties of wilt u lid worden van de Cliëntenraad? Neem contact op middels onderstaand formulier of per telefoon/mail.

 

Cliëntenraad Revant
t.a.v. Manon van Riet, beleidsmedewerker medische staf en cliëntenraad

of Jennifer Spaans, managementsecretaresse
Tel. 088 735 8000

cr@revant.nl

 

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Hiervoor kent Revant een klachtenregeling.

Dhr./Mevr.:*
Naam:*
Telefoonnummer:*
E-mailadres:*
Vragen/wensen/suggesties:*
Type deze code over:*
Captcha

Wij behartigen uw belangen

De cliëntenraad is een wettelijk adviesorgaan van de Raad van Bestuur. De wet op de Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ) is daarbij de leidraad. De cliëntenraad geeft advies over bijvoorbeeld het opnamebeleid, de behandeling, de kwaliteit van de zorgverlening, de informatievoorziening aan cliënten, huisvesting, nazorg, fusie, voeding, bejegening, veiligheid en privacy.
 

De raad bestaat uit oud-revalidanten van Revant en naasten en telt minimaal zeven en maximaal negen leden. Tweemaandelijks vergadert de raad met de Raad van Bestuur van Revant. Ter voorbereiding op deze vergadering overlegt de cliëntenraad eerst met elkaar.
 

Naast het overleg met de bestuurder, neemt de cliëntenraad deel in werkgroepen binnen Revant, zoals de werkgroepen voeding en bewegwijzering. Een belangrijk doel van de raad is een goede gesprekspartner zijn, zowel binnen als buiten de organisatie, waarbij het belang van de revalidant voorop staat. De raad neemt in deze gesprekken de ervaringen en ideeën van revalidanten mee, die bijvoorbeeld kenbaar zijn gemaakt in gesprekken, enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement