Cognitief-linguïstisch Team

Naast een breed aanbod medisch specialistische revalidatie voor volwassenen en kinderen, zijn er bij Revant ook specialistische teams die een interdisciplinair aanbod hebben voor complexe problematiek. Als medisch specialist of huisarts kunt u direct contact opnemen met de contactpersonen uit deze teams.

 

Het Cognitief-linguïstisch Team bij Revant revalidatiecentrum Lindenhof in Goes adviseert en ondersteunt mensen (en diens omgeving) die door niet aangeboren hersenletsel problemen hebben met taal en/of cognitie. Cognitieve en communicatieve tekorten kunnen leiden tot allerlei belemmeringen in het dagelijks leven. Denk aan functioneren in het gezin, tijdens sociale contacten, vrije tijdsbesteding of werk. Het team stelt een (differentiaal-)diagnose van de stoornissen op cognitief en/of linguïstisch terrein. Vervolgens schrijft het een advies over de therapeutische mogelijkheden en het omgaan met de cognitieve problemen en/of de afasie. Ook gaat het advies in op de mogelijkheden om zelfstandig te wonen en welke zorg daar eventueel voor nodig is. Ook kan het team een heronderzoek uitvoeren om het therapie-effect en herstelverloop te meten.

 

Het cognitief-linguïstisch team bestaat uit:

  • een psycholoog;
  • een cognitief geschoolde ergotherapeut;
  • een klinisch linguïst (taalkundige);
  • een logopedist.

 

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden is mogelijk via dit formulier. Voor meer informatie over het Cognitief-linguïstisch Team neemt u contact op met:

 

Revant revalidatiecentrum Lindenhof | Goes
Mw. K. Kolmus
’s-Gravenpolderseweg 114 A
4462 RA GOES

telefoon: 088 735 8002 of stuur een e-mail.

 


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement