Rechten en plichten

Bij Revant zetten we ons in voor de beste zorg. Wanneer u revalideert bij Revant gaat u een revalidatieovereenkomst aan. De revalidatieovereenkomst brengt rechten en plichten van ons en van u met zich mee. Met de ondertekening ervan verklaart u het eens te zijn met deze afspraken. Het revalidatieteam verklaart zich zo goed mogelijk in te zullen zetten bij de begeleiding.

 

Rechten en plichten van revalidant en behandelaar zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Deze wet regelt het recht op goede informatie over onderzoek en (voorgenomen) behandeling, inzagerecht in het medisch dossier en geheimhouding.

 

Revant informeert de revalidant voorafgaand aan zijn/haar behandeling over een aantal afspraken die gemaakt worden in het kader van de behandeling. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden.

 

Meer informatie

Over diverse rechten en plichten tijdens uw revalidatieperiode vindt u meer informatie via de blauwe buttons.

 


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement