Vervoer


Uw zorgverzekeraar vergoedt niet alle vervoer; kijk dit goed na in uw polisvoorwaarden.

U kunt bij uw zorgverzekeraar de volgende formulieren opvragen of downloaden van hun website:

  • aanvraagformulier zittend ziekenvervoer;
  • declaratieformulier vervoerskosten.

Volg de instructie op het formulier. Nadat u het formulier heeft ingediend bij uw zorgverzekeraar, beoordelen zij of u in aanmerking komt voor vervoerskostenvergoeding; Revant heeft hier geen invloed op. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Heeft u een beperking dan kunt u bij de gemeente (WMO loket: Wet Maatschappelijke ondersteuning) een pasje aanvragen voor het reizen tegen een gereduceerd tarief (meer informatie).

Taxivervoer voor onderzoek/behandeling in het ziekenhuis op verzoek van de revalidatie-/longarts van Revant.
Wilt u aan uw partner/naaste(n) vragen of zij u met eigen vervoer kunnen brengen en ophalen. Is dit niet mogelijk of heeft u rolstoelvervoer nodig, dan kunt u bij de verpleegkundige vragen naar een taxibriefje. Dit taxibriefje kunt u overhandigen aan de chauffeur van het betreffende taxibedrijf. Met dit taxibedrijf moet u ook de terugrit afspreken.

 

Ritten waarvoor geen medische verklaring/machtiging uitgeschreven is zijn altijd voor eigen rekening (bijv. controle-afspraak tandarts, notarisbezoek).

 

Aanbieders

  • Zorgtaxi: zittend ziekenvervoer in West- en Midden-Brabant.
  • Deeltaxi / Regiotaxi: vervoer binnen een vastgesteld vervoersgebied:
  • Valys: vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking.

 

www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement