Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Revant wil in haar dagelijkse werkzaamheden maatschappelijk verantwoord ondernemen.

We nemen deel aan diverse initiatieven en projecten, waaronder Betrokken Ondernemers | Samen voor Breda en de Milieuthermometer.

Greenteam

Het milieuprogramma van Revant omvat o.a. het thema duurzaam inkopen, waarmee nog veel milieuwinst in de keten te boeken is. Het beleid rondom duurzame mobiliteit en duurzaam bouwen zijn vormgegeven en geven richting aan de duurzaamheidsambities van Revant. Een milieucommissie (het Green Team) is binnen de organisatie opgezet en ingericht met als doel initiatieven te ontwikkelen en aandacht te vragen voor duurzaam ondernemerschap.*MPZ is de branchevereniging van intramurale zorginstellingen voor duurzaamheid.

 

Het GreenTeam van Revant werd in 2021 opgericht, met als belangrijkste taak om binnen Revant duurzaamheid op alle niveaus op de agenda te krijgen en te houden. 

 

 

 

Jaarverslag 2023 

Betrokken Ondernemers | Samen voor Breda

Sinds 2017 is Revant partner van de stichting Betrokken Ondernemers | Samen voor Breda.

Deze stichting verbindt bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente in concrete projecten met maatschappelijke betekenis. Diep in het hart wil iedereen iets betekenen voor een ander. Goed doen, voelt goed. Dat geldt op persoonlijk vlak, maar zeker ook zakelijk.

 

Maatschappelijk betrokken ondernemen heeft impact op meerdere fronten. Het brengt collega’s niet alleen dichter bij elkaar, maar ook bij het doel dat wordt gesteund. Uiteindelijk gaat het om de stralende lach van mensen die helpen en van de mensen die worden geholpen. Betrokken Ondernemers Breda wil die lach op zoveel mogelijk gezichten zien, door zinvolle ontmoetingen te organiseren tussen bedrijven en maatschappelijke instellingen. Geen vage beloftes maar notarieel vastgelegde afspraken om concrete doelen te behalen. Dat doet goed voor ondernemers, voor medewerkers, vrijwilligers en uiteraard de Bredase maatschappij.

Gouden certificaat Milieuthermometer zorg

Revant medisch specialistische revalidatie heeft voor haar locatie Reigerbos in Goes het gouden certificaat behaald van Milieuthermometer Zorg. Revant biedt op deze locatie Kind- en jeugdrevalidatie. Revalidatiecentrum Breda, Lindenhof in Goes en De Wielingen in Terneuzen hebben opnieuw het niveau zilver behaald. 

 

Op dit moment zijn er in Nederland 460 zorginstellingen met een Milieuthermometer Zorg certificaat*. Van deze zorginstellingen zijn totaal 542 locaties gecertificeerd, waarvan er slechts 16 met het gouden certificaat. Dit niveau is gekoppeld aan het officiële nationale keurmerk Milieukeur.  

 

•    Revant Revalidatiecentrum Breda, Brabantlaan 1, 4817 JW Breda
•    Revant Revalidatiecentrum Lindenhof, s-Gravenpolderseweg 114A, 4462 RA Goes
•    Revant Kinderrevalidatie Reigerbos, Schubertlaan 21, 4462 KA Goes
•    Revant Revalidatiecentrum De Wielingen, Vlietstraat 8, 4535 HA Terneuzen

 

Op verschillende locaties werd er gekeken naar het terrein rondom de panden: in Goes gaat o.a. extra aandacht naar gebruik van uitsluitend duurzaam geteeld plantmateriaal. Voor de locatie Reigerbos in Goes werd een volledig biodiversiteitsplan opgesteld, waarbij vleermuis- en vogelkastjes werden opgehangen en gekeken wordt naar het percentage terreinverharding. In Breda is een onverhard terreindeel opnieuw ingericht om insecten een steun in de rug te geven.

 

Toekomst
Voor de komende jaren heeft Revant -als medeondertekenaar van de ‘Green Deal Zorg 3.0’ en tevens lid van de Groene Zorg Alliantie- vijf thema’s op het gebied van duurzaamheid vastgesteld. Een daarvan is een jaarlijkse CO2-reductie van 3%. Uiteindelijk is de uitstoot in 2050 daardoor nul. Ook in het inkoopbeleid komen de ambities terug, zoals de overstap naar elektrische bedrijfsauto’s. Op de planning staan daarnaast het jaarlijks reduceren van het energieverbruik met een vast percentage, minder gebruik van reinigingsmiddelen zonder milieukeurmerk en het verminderen van de hoeveelheid afval. Verder wordt veel aandacht besteed aan informatieverstrekking en kennisdeling op het gebied van duurzaam werken.

 

MVO
Met de Milieuthermometer Zorg maakt Revant haar aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering waar en zichtbaar. De Milieuthermometer omvat de onderwerpen binnen het thema 'Planet' van het People-Planet-Profit gedachtegoed van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Met de Milieuthermometer hebben we de beschikking over een handzaam instrument om de milieuprestatie en milieuzorg structureel te verbeteren en concreet aantoonbaar te maken voor onze medewerkers, gasten en belanghebbenden zoals de zorgverzekeraars, gemeenten en bevoegd gezag. De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door MPZ in samenwerking met SMK (Stichting Milieukeur).

 

Niveau thermometer

  • Het bronzen niveau vormt de basis van een praktisch milieuzorgsysteem. Je voldoet als organisatie aan de milieuwetgeving en neemt daarnaast een aantal extra maatregelen. Deze maatregelen verdienen zich meestal snel terug. 
  • Het zilveren niveau gaat een stap verder en neemt het thema duurzaam inkopen mee. Duurzaam inkopen is een stap waar nog veel mee te winnen is. De kennis is binnen de branche én binnen Revant de laatste jaren sterk gegroeid. 
  • Het gouden niveau van de Milieuthermometer is het hoogste niveau. Dit certificaat vereist duurzaam bouwen en transparantie in verslaglegging. Dit niveau is gekoppeld aan het officiële nationale keurmerk milieukeur.

* De certificaten worden uitgereikt door Milieu Platform Zorgsector (MPZ). MPZ is de branchevereniging van intramurale zorginstellingen voor duurzaamheid.

 

 

 

Meer informatie MPZ

 

 

Green Deal Zorg 3.0

 

Revant heeft de Green Deal zorg 3.0 (C226) ondertekend. Daarmee bevestigen we onze bijdrage aan de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector.

In 2011 is de Green Deal-aanpak begonnen. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden.

 

Inzet en acties van Revant Medisch Specialistische Revalidatie richten zich specifiek op CO2 reductie, bevorderen van circulair werken, de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewateren/grondwater terugdringen en een gezond makende leef- en verblijfsomgeving creëren. We spannen ons in op zowel strategisch, tactisch en uitvoerend niveau duurzaamheid tot een speerpunt te maken.

Lees meer

 

 


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement