Vrienden van Revant


 

Revalideren is een ingrijpend proces en alle hulp en aandacht daarbij zijn welkom en noodzakelijk. De Stichting heeft als doel extra voorzieningen te realiseren voor revalidanten, hun begeleiders, bezoekers en medewerkers. Met de financiële hulp van de Stichting kunnen activiteiten georganiseerd worden, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie en ontspanning, sport, kunst en vorming. Maar er kunnen ook extra voorzieningen worden gerealiseerd zoals de aanschaf van (aangepaste) computers, speelgoed en spelmateriaal. Kortom, de Stichting Vrienden van Revant kan financiële steun bieden bij allerlei zaken die het welzijn van iedereen van Revant medisch specialistische revalidatie kunnen bevorderen.

 

Wilt u vriend van Revant worden? Donaties en eenmalige giften van particulieren en bedrijven zijn van harte welkom. Beide stichtingen hebben een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting en we verwijzen u naar www.belastingdienst.nl voor de voorwaarden.

 

Stichting Vrienden van Revant Breda

NL 33 INGB 00 00 33 4949

 

Stichting Vrienden van Revant Zeeland

NL 73 FVLB 02 25 67 3762