Vrienden van Revant


 

Word Vriend van Revant en laat wensen uitkomen!
Een leven kan totaal veranderen door een ernstige ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Dagelijkse activiteiten als lopen, werken, sporten, eten en zelfverzorging zijn dan niet meer vanzelfsprekend. Om de draad van het leven weer zo goed mogelijk te kunnen oppakken, zetten onze medewerkers zich dagelijks in voor onze revalidanten. Het leveren van goede zorg is essentieel en ook nieuwe ontwikkelingen financieren we zoveel mogelijk uit zorgbudgetten.

 

Wensen
Echter, er blijven altijd wensen over. De realisatie van grote en kleine projecten die niet kunnen worden gefinancierd uit de reguliere geldstromen, is het aandachtsveld van de Stichting Vrienden van Revant. Met hun financiële hulp kunnen activiteiten georganiseerd worden op het gebied van recreatie en ontspanning, sport, kunst en vorming. Maar er kunnen ook extra voorzieningen worden gerealiseerd, zoals de aanschaf van materialen. Kortom, de Stichting Vrienden van Revant kan financiële steun bieden bij allerlei zaken die het welzijn kunnen bevorderen. Dat maakt een Vriend voor ons bijzonder en daar zijn we trots op!

Uitgekomen wensen
Mede dankzij schenkingen, legaten en speciale sponsoracties hebben onze Vrienden de volgende wensen laten uitkomen:

  • de aanschaf van kinderfitnessapparatuur;
  • de aanleg van een oefentuin;
  • de aanleg van een tuinpaviljoen;
  • de aanschaf van de Racerunner, een vervoermiddel om de motoriek, coördinatie en long- en hartfunctie te stimuleren waardoor lopen en zelfs rennen mogelijk wordt;
  • de aanschaf van de GRAIL, een innovatieve loopband ten behoeve van loopanalyse en ter verbetering van de loopvaardigheid;
  • deelname van een Revant handbiketeam aan de HandbikeBattle ’18 in Oostenrijk.

Vriend blijven
Bent u al Vriend van Revant? Onze revalidanten en wij zijn u hiervoor enorm dankbaar en waarderen het zeer als u ons wilt blijven steunen.

Vriend worden


 

Wilt u deze bijzondere initiatieven ook steunen en Vriend worden? Zowel particulieren, bedrijven als (oud-)revalidanten die hun erkentelijkheid aan Revant willen tonen, kunnen Vriend worden. Dit kan middels een eenmalige storting of door toezegging van een jaarlijkse bijdrage. De keuze is aan u en iedere gift is van harte welkom!

 

Wilt u Revant steunen met een periodieke gift? Vul dan dit formulier in. Wilt u eenmalig een bijdrage doen? Vul dan het onderstaande formulier in.

 

ANBI status
Beide Stichtingen hebben een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) wat betekent dat u uw gift mag aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

 

 

 

Ja, ik wil Vriend worden en ontvang graag een factuur

Ja, ik word Vriend van Revant en steun hierbij de bijzondere projecten van Revant in:*
Mijn donatie (€):*

De factuur kunt u sturen naar:

dhr. / mw.:*
Voorletter(s):*
Naam:*
Straatnaam en huisnummer:*
Postcode:*
Woonplaats:*
Mijn e-mailadres (dit gebruiken we alleen bij vragen over uw donatie):*
Hierbij bevestig ik mijn donatie:*

Contact | Bestuur

Stichting Vrienden van Revant Breda

dhr. J.A.M. te Riele voorzitter
dhr. drs. A-J.C. Mante secretaris/penningmeester
dhr. J. Bauwens lid
mw. P.T.C. Koenders lid
   

 

Contact

Revant medisch specialistische revalidatie
t.a.v. Managementsecretariaat
Brabantlaan 1
4817 JW  Breda
 

BTW-nummer: 8016.07.206

 

Jaarrekening 2016

 

Stichting Vrienden van Revant Zeeland

dhr. dr. S. Knigge voorzitter
dhr. H.A.C. Holty secretaris
dhr. J.G. Hollestelle lid (tot 1.1.18)
dhr. drs. A.A.J. Huijsmans lid
dhr. R. Leus Ra Emita lid

 

Contact

Revant medisch specialistische revalidatie
t.a.v. Managementsecretariaat
's-Gravenpoldersweg 114a
4462 RA  Goes

 

 

 

Jaarrekening 2016

 

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd voor deze Stichtingen.

De Stichting Vrienden Revant zorgt voor de waarborging van een optimale besteding van de giften.