Ik heb een klacht of idee

Al onze medewerkers proberen u zo goed mogelijk te behandelen en te bejegenen. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent of klachten heeft over de gang van zaken. Aarzel niet. Om herhaling in de toekomst te voorkomen, is het belangrijk dat u uw klacht kenbaar maakt.

Onderstaand vindt u meer informatie over het indienen van een klacht. Heeft u geen klacht, maar wilt u een tip of opmerking ter verbetering aan ons doorgeven?

Klachtenregeling

Bij Revant gaan we zorgvuldig om met klachten en willen we graag leren en verbeteren. Een klacht kunt u eerst bespreken met de betrokken medewerker, behandelaar of arts. Als dit onvoldoende blijkt kunt u de klacht indienen bij de klachtenfunctionaris via het online klachtenformulier. U kunt het formulier ook printen en inleveren bij de receptie of per post aan ons toesturen. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

 

De verantwoordelijk manager of arts probeert in overleg met u tot een bevredigende oplossing te komen. Wanneer dit niet naar tevredenheid lukt kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris. Als de klacht ook na bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid is opgelost kunt u in beroep bij de Raad van Bestuur. Wanneer het geschil ook daarna niet opgelost is, kunt u het voorleggen aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen.

Landelijk Meldpunt Zorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie. De medewerkers informeren u over uw mogelijkheden om de klacht op te lossen, beantwoorden uw vragen en helpen u met praktische tips.

Meer informatie

Bel naar: 088 – 120 50 20


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement