Verwijzing door arts of specialist

Revant biedt medische specialistische complexe revalidatiezorg binnen 2e /3e lijn in zowel klinische als poliklinische setting voor volwassenen en in poliklinische setting voor kinderen.

 

Onze revalidatie-/longartsen nodigen na beoordeling van uw verwijzing de patiënt uit voor een eerste intakegesprek. Dit gesprek vindt gemiddeld twee à drie weken na de verwijzing plaats, of op indicatie bij spoed.

 

Na het intakegesprek vinden er onderzoeken/behandelingen plaats, voor het verkrijgen van inzicht in de problematiek, mogelijkheden, beperkingen en wensen. De behandeling start wanneer revalidatie het advies is. Het kan zijn dat wij niet kunnen voldoen aan de hulpvraag van de patiënt. In dat geval geven wij een onderbouwd advies dat hier beter op aansluit.

 

Aanmeldformulieren            Aandoeningen

 

Verwijs uw patiënt snel en efficiënt door naar Revant via de onderstaande mogelijkheden.

Contact

Breda: 088 735 8001

Centrum Complex chronische longaandoeningen Breda (CCL): 088 735 8006

Lindenhof, Goes: 088 735 8002

Kind- en jeugdrevalidatie Reigerbos Goes:
088 735 8003

De Wielingen, Terneuzen: 088 735 8004

Middelburg: 088 735 8005

 

Meer informatie

Actuele opnamemogelijkheden

 

Inschrijven emailnieuwsbrief

Verwijzing door de huisarts

ZorgDomein

Wanneer u bent aangesloten bij ZorgDomein verwijst u patiënten gemakkelijk digitaal door naar Revant. U kunt samen met de patiënt een keuze maken uit ons zorgaanbod. De patiënt wordt direct geïnformeerd over de eerste afspraak. Meer info over ZorgDomein.

 

Bent u niet aangesloten op ZorgDomein, dan is verwijzen via email mogelijk. Neem hiervoor contact op via 088 735 8001 en neem in uw e-mail de volgende patiëntgegevens op:

 • NAW-gegevens en telefoonnummer van uw patiënt
 • Het Burgerservicenummer (BSN)
 • Zorgverzekeraar en polisnummer
 • Naam van de huisarts van de patiënt
 • Relevante medische gegevens
 • Actuele medicijnlijst
   


Verwijzing door medisch specialist

ZorgDomein

Wanneer u bent aangesloten bij ZorgDomein verwijst u patiënten gemakkelijk digitaal door naar Revant. U kunt samen met de patiënt een keuze maken uit ons zorgaanbod. De patiënt wordt direct geïnformeerd over de eerste afspraak. Meer info over ZorgDomein.

 

ZorgMail

Wanneer u gebruik maakt van ZorgMail kunt u de verwijsbrief digitaal en beveiligd aan ons doorsturen. De instellings-AGB-code van Revant is 6161007. Zoek voor uw verwijzing de juiste behandellocatie van Revant op.

 

Consultroute in het ziekenhuis

Onze revalidatieartsen bezoeken patiënten in het Amphia Ziekenhuis (Breda), Ziekenhuis ZorgSaam (Terneuzen) of Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes. Voor een verwijzing naar Revant vult de revalidatiearts het consultformulier in.

 

Onze artsen

Breda

 

Goes

 

Terneuzen

 

Intake en start behandeling

Na verwijzing door uw huisarts of medisch specialist nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Bekijk de wachttijden voor het intakegesprek en de start van de behandeling.

 

Revalidatieaanbod

Verwijzing naar Revant is mogelijk bij de volgende aandoeningen:

 

Neurologische revalidatie
 • Beroerte/CVA (herseninfarct, hersenbloeding);
 • Traumatisch hersenletsel;

 • Goedaardig ruimte-innemend proces, aneurysma, status na behandeld aneurysma;

 • Hersenbeschadiging na zuurstof tekort na reanimatie;

 • Cerebrale parese;

 • Multiple Sclerose (MS);

 • Ziekte van Parkinson;

 • Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) en andere vormen van neuromusculaire aandoeningen (NMA), Poliomyelitis, Spina Bifida;

 • Dwarslaesie (poliklinische behandeling);

 • Polyneuropathie, perifere neurologische aandoeningen.

Meer informatie over neurologische revalidatie.

Hartrevalidatie
 • Hartproblemen zoals angina pectoris (pijn op de borst);

 • Ritmestoornissen;

 • Aangeboren hartaandoeningen;

 • Chronisch hartfalen;

 • Hartincidenten: hartinfarcten, reanimatie.

 • Na ingrepen; dotterbehandelingen, omleidings-­ en hartklep­operaties en harttransplantaties. ICD of pacemaker implantaties.

Meer informatie over hartrevalidatie.

Revalidatie bij complex chronische longaandoeningen (3e lijn)
 • Astma;

 • Bronchiëctasieën;

 • COPD;

 • Cystic Fibrosis;

 • Longfibrose;

 • Longtransplantatie;

 • Pulmonale hypertensie;

 • Sarcoïdose.

Meer informatie over revalidatie bij complex chronische longaandoeningen.

Oncologische revalidatie

Tijdens en na de behandeling tegen kanker.

 

Meer informatie over oncologische revalidatie.

Kind- & Jeugdrevalidatie

Kinderen en jongeren van 0-18 jaar met ontwikkelingsproblemen als gevolg van de volgende aandoeningen:

 • Cerebrale Parese (CP);

 • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH);

 • Spina Bifida;

 • Neuromusculaire aandoeningen;

 • (Aangeboren) afwijkingen van armen en benen;
  Gewrichtsaandoeningen;

 • (obstetrisch) plexus brachialis letsel;

 • Development Coördination Disorder (DCD);

 • Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK);

 • Meervoudig beperkte kinderen/ontwikkelingsstoornissen.

Meer informatie over kind- & jeugdrevalidatie (alleen poliklinische revalidatie)..

Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen
 • Chronische pijnklachten aan gewrichten en/of spieren die voldoende medisch onderzocht zijn en waarvoor medisch geen behandeling mogelijk is;

 • Chronische orthopedische aandoening waarbij een reguliere behandeling niet tot het gewenste resultaat heeft geleid en de patiënt op zoek is naar een passend nieuw evenwicht;

 • SOLK (somatische onverklaarde lichamelijke klachten aan houding- en bewegingsapparaat);

 • CRPS (complex regionaal pijnsyndroom).

Meer informatie over revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen.

Arm- hand- en polsrevalidatie
 • Na een ongeval (complexe botbreuken, zaag-/snijwonden, pees-zenuwletsel, amputatie vinger)*;

 • Na een handoperatie (bijv. gewrichtsprothese);

 • Na vertraagd herstel van eenvoudige ingrepen of letsels (bijv. CRPS);

 • Bij overbelasting met onvoldoende resultaat van andere behandelingen;

 • Bij aangeboren aandoeningen;

 • Bij aandoeningen zoals reuma, ernstige artrose;

 • Bij perifere zenuwaandoeningen van de bovenste extremiteit, o.a. perifere zenuwen, plexus brachialis en neuralgische amyotrofie.

*Wordt niet aangeboden op onze locaties in Zeeland.

 

Meer informatie over arm-, hand- en polsrevalidatie.

Revalidatie na amputatie

Amputatie van bovenste en onderste extremiteit, inclusief de hand.

 

Meer informatie over revalidatie na amputatie

Traumarevalidatie

Revant kan advies geven voor hulpmiddelen, spalken en schoenadvies bij de gevolgen van uiteenlopende trauma’s (kleinere letsels, grote ongevallen, multitrauma). Revant biedt revalidatiebehandeling als er hierbij nood is aan begeleiding van meerdere disciplines, bijvoorbeeld ergotherapie, fysiotherapie en een interventie van een psycholoog.

 

Meer informatie over traumarevalidatie.


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement