Verwijzing door arts of specialist

Beschikbaarheid Revant tijdens COVID-19

In verband met de coronacrisis hebben we helaas langere wachttijden dan normaal. Revant is echter altijd beschikbaar voor acute zorg op het gebied van medisch specialistische revalidatie. Ook is Revant goed bereikbaar voor intercollegiaal overleg bij complexe problematiek, voor overleg als verwijzing wordt overwogen of voor verwijsadvies in kader van stepped care.

Bel voor meer informatie naar: 0800 - 0048

 

Opnamestop Kind- & Jeugdrevalidatie Breda

Vanwege een tekort aan kinderrevalidatieartsen én de huidige wachtlijsten door het COVID-19 virus, zijn we voor onze locatie Breda genoodzaakt om de zorg te beperken tot onze huidige revalidanten. De opnamestop voor Kind- & Jeugdrevalidatie duurt naar verwachting tot het voorjaar van 2021. We vragen u om tot die tijd uw patiënten voor passende zorg door te verwijzen naar een zorgaanbieder in de regio.

 

 

Revant biedt medische specialistische complexe revalidatiezorg binnen 2e /3e lijn in zowel klinische als poliklinische setting voor volwassenen en in poliklinische setting voor kinderen.

 

Onze revalidatie-/longartsen nodigen na beoordeling van uw verwijzing de patiënt uit voor een eerste intakegesprek. Dit gesprek vindt gemiddeld twee à drie weken na de verwijzing plaats, of op indicatie bij spoed.

 

Na het intakegesprek vinden er onderzoeken/behandelingen plaats, voor het verkrijgen van inzicht in de problematiek, mogelijkheden, beperkingen en wensen. De behandeling start wanneer revalidatie het advies is. Het kan zijn dat wij niet kunnen voldoen aan de hulpvraag van de patiënt. In dat geval geven wij een onderbouwd advies dat hier beter op aansluit.

 

Verwijs uw patiënt snel en efficiënt door naar Revant via de onderstaande mogelijkheden.

Verwijzing door de huisarts

ZorgDomein

Wanneer u bent aangesloten bij ZorgDomein verwijst u patiënten gemakkelijk digitaal door naar Revant. U kunt samen met de patiënt een keuze maken uit ons zorgaanbod. De patiënt wordt direct geïnformeerd over de eerste afspraak. Meer info over ZorgDomein.

 

Bent u niet aangesloten op ZorgDomein, dan is verwijzen via email of post mogelijk. Neem hiervoor contact op via 0800-0048 en neem in uw verwijsbrief de volgende patiëntgegevens op:
 

  • NAW-gegevens en telefoonnummer van uw patiënt
  • Het Burgerservicenummer (BSN)
  • Zorgverzekeraar en polisnummer
  • Naam van de huisarts van de patiënt
  • Relevante medische gegevens in de verwijsbrief
  • Actuele medicijnlijst
     


Verwijzing door medisch specialist

ZorgDomein

Wanneer u bent aangesloten bij ZorgDomein verwijst u patiënten gemakkelijk digitaal door naar Revant. U kunt samen met de patiënt een keuze maken uit ons zorgaanbod. De patiënt wordt direct geïnformeerd over de eerste afspraak. Meer info over ZorgDomein.

 

ZorgMail

Wanneer u gebruik maakt van ZorgMail kunt u de verwijsbrief digitaal en beveiligd aan ons doorsturen. De instellings-AGB-code van Revant is 6161007. Zoek voor uw verwijzing de juiste behandellocatie van Revant op.

 

Consultroute in het ziekenhuis

Onze revalidatieartsen bezoeken patiënten in het Amphia Ziekenhuis (Breda), Ziekenhuis ZorgSaam (Terneuzen) of Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes. Voor een verwijzing naar Revant vult het consultformulier van de revalidatiearts in.

 

Voor verwijzing via een verwijsbrief leest u de bovenstaande informatie bij 'Verwijzing door de huisarts'.

Onze artsen

Breda

 

Goes

 

Terneuzen

 

Intake en start behandeling

Na verwijzing door uw huisarts of medisch specialist nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Vanwege het COVID-19 virus is er voor sommige behandelingen een langere wachttijd ontstaan. We houden ons aan maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen en volgen hierin de landelijke richtlijnen van het RIVM. Wij doen er alles aan om u zo spoedig mogelijk passende zorg te bieden.

 

Bekijk de wachttijden voor het intakegesprek en de start van de behandeling.