Het bestuur

Revant biedt u een zo hoog mogelijke kwaliteit van revalidatie-programma’s. Daar zijn professionele zorgverleners voor nodig van verschillende disciplines. Daarnaast vergt zo’n ambitie adequaat bestuur, beleid en toezicht. Onze organisatie is ingericht om de zorg, werkwijzen en belangrijke beslissingen binnen Revant continu te monitoren en te optimaliseren.

 

 

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en de hoofdlijnen van beleid. De raad werkt conform de Governance Code voor Gezondheidszorginstellingen. Dit zijn landelijke regels voor goed bestuur en toezicht voor zorginstellingen.

 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de regie op strategisch beleidsniveau en is eindverantwoordelijk voor Revant. De Raad stelt bij de beleidsvorming het belang van de revalidant centraal. De raad vergadert tweewekelijks.

 

dhr. drs. A-J.C. Mante 
voorzitter Raad van Bestuur

mw. drs. L. van der Dussen
lid Raad van Bestuur

mw. mr. M.B. Leusink
secretaris Raad van Bestuur

Management team

Het management team fungeert als overlegplatform en buigt zich over inhoudelijke en bedrijfsmatige vraagstukken. Het team adviseert de Raad van Bestuur en vergadert eenmaal per maand.

 

Ondernemingsraad | OR

De hoofdtaak van de ondernemingsraad is het verzorgen van goede medezeggenschap namens de medewerkers als het gaat om organisatie brede onderwerpen. Daarnaast heeft de ondernemingsraad zich voorgenomen om gedurende de zittingsperiode een aantal specifieke onderwerpen centraal te stellen, dit betreft het opleidingsbeleid en de implementatie van het strategisch beleid.

 

www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement