Cliëntenraad & Raad van Bestuur | verslag overleg 8 juni '17

22 augustus 2017

Naar aanleiding van de vergadering van de cliëntenraad – Raad van Bestuur d.d. 8 juni 2017

 

  • De cliëntenraad heeft kennisgemaakt met de cliëntenraad van het Amphia ziekenhuis. Tijdens het gesprek is geconstateerd dat er thema’s zijn die beide cliëntenraden raken. Er is brainstormend gesproken over mogelijkheden van samenwerking tussen beide cliëntenraden. De cliëntenraad van Amphia maakt gebruik van een cliëntenpanel en is daar erg enthousiast over. De cliëntenraad van Revant wil nu onderzoeken of het een idee is om een cliëntenpanel in te zetten voor Revant.
  • De Raad van Bestuur heeft de cliëntenraad geïnformeerd over de stand van zaken invoering Elektronisch PatiëntenDossier (EPD). Er waren problemen met de planning waar helaas ook de patiënten last van hadden. Ook bleek 'Mijn Revant' niet altijd up-to-date te zijn. Er is gelukkig verbetering waar te nemen en hopelijk zijn alle problemen binnenkort opgelost.
  • De jaarrekening 2016 is ter kennis gebracht van de cliëntenraad. Deze is tijdens de overlegvergadering besproken. De cliëntenraad heeft gevraagd naar de bevindingen van de accountant, zoals deze verwoord worden in een managementletter. Revant scoort dit jaar op alle punten goed. De cliëntenraad heeft de Raad van Bestuur gecomplimenteerd met de resultaten over 2016.
  • De cliëntenraad heeft het reglement van de HIP-commissie (Hygiëne Infectiepreventie) ter advisering gekregen. Nieuw daarbij is dat de organisatie gaat werken met zgn. 'aandachtsvelders'. Deze personen gaan extra aandacht besteden aan de hygiëne en infectiepreventie. Zij kunnen signalerend optreden. De cliëntenraad heeft een positief advies uitgebracht.
  • De cliëntenraad heeft een adviesaanvraag ontvangen betreffende de dienstroostering van de medewerkers catering Breda. Omdat deze verandering reeds is doorgevoerd, heeft de cliëntenraad zich onthouden van advies. De cliëntenraad vindt het belangrijk dat de Brasserie open is in het weekend, zodat klinische revalidanten en hun bezoekers een drankje of snack kunnen kopen. In Breda is dit mogelijk, in Lindenhof ontvangen revalidanten faciliteiten in de huiskamer.
  • Revant, Amphia, Medische Specialistisch Bedrijf Amphia, Avoord Zorg en Wonen, Elisabeth, Surplus Zorg en Thebe hebben een intentieovereenkomst opgesteld om te  komen tot een transmuraal centrum voor herstel en revalidatie. Doel van de  transmurale samenwerking is: “De juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste  plaats voor patiënten uit de regio Breda en West-Brabant”. De Raad van Bestuur heeft het voorgenomen besluit genomen de intentieovereenkomst te ondertekenen. Dit  voorgenomen besluit is ter advisering voorgelegd aan de cliëntenraad. De  cliëntenraad heeft met waardering de intentieovereenkomst gelezen. De cliëntenraad  vindt het goed dat Revant betrokken is bij ontwikkelingen in de regio. De Raad van  Bestuur heeft de cliëntenraad geïnformeerd over de overwegingen van Revant om te  participeren in deze samenwerking. De cliëntenraad ondersteunt dit en heeft een  positief advies uitgebracht.
<< Terug


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement