Cliëntenraad & Raad van Bestuur | verslag overleg 7 december '17

6 februari 2018

Naar aanleiding van de vergadering van de cliëntenraad – Raad van Bestuur d.d. 7 december 2017

 

 • Jaarplan 2018 en begroting 2018
  De cr heeft het jaarplan 2018 en de begroting 2018 ter advisering ontvangen. Deze zijn tijdens de overlegvergadering met de Raad van Bestuur besproken. De cr vond het jaarplan 2018 er goed uitzien, maar had wel enige vragen over de begroting 2018. De vragen zijn door de Raad van Bestuur beantwoord. De cr heeft een positief advies uitgebracht.
   
 • MIP-rapportage en Klachtenoverzicht 3e kwartaal 2017
  Binnen Revant wordt er gewerkt met zgn. MIP-meldingen. MIP staat voor Melding (bijna-)Incidenten Patiëntenzorg. De cr wordt ieder kwartaal geïnformeerd over het aantal en de aard van de meldingen. Tevens worden in de rapportage eventuele verbeterpunten aangegeven. Ook wordt de cr ieder kwartaal geïnformeerd over de ontvangen klachten, inclusief aard van de klachten en over eventuele verbetermaatregelen.
   
 • Vacatures cliëntenraad
  Op dit moment is er een vacature binnen de cr. Naar verwachting zullen er in 2018 nog 2 leden aftreden. De cr zal daarom binnenkort kijken naar een vacaturestelling en de werving- en selectieprocedure om in de vacatures te kunnen voorzien.
<< Terug


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement