Centrum complex chronisch longfalen | Animatiefilm

11 april 2018

Bij Revant Longrevalidatie is samen met revalidanten een animatie ontwikkeld. Hierin wordt helder weergegeven wat de impact van een chronische longziekte is en welke  stappen je zelf kunt nemen in het acceptatie- en adaptatieproces. We krijgen goede reacties op deze informatievoorziening. We delen de animatie bij deze dan ook graag zodat meer mensen er profijt van kunnen hebben.

Bekijk hier de animatie

 

Co-creatie & animatie; wat je samen maakt, dat raakt!

Bij het ontwikkelen van nieuw voorlichtingsmateriaal wordt binnen de zorg vaak de boodschap vanuit de hulpverlener overgebracht. Denk aan: u moet meer bewegen, want dat is goed voor uw conditie. Of: u moet uw medicatie in deze volgorde nemen, want dan werkt deze het beste. Op zich logisch, de hulpverlener is immers hiervoor opgeleid en heeft de kennis…
Maar is deze manier van zendergericht communiceren de meest effectieve? Begrijpt de patiënt wel wat je wilt overbrengen? Waar heeft de patiënt behoefte aan? Sluit de woordkeuze aan? Kortom, in hoeverre bereik je met de informatie wat je wilt? Namelijk, het gedrag in positieve zin beïnvloeden!

 

Samen als strategie

Bij Revant longrevalidatie waren we toe aan een update van ons informatiemateriaal, als onderdeel van een e-health project. Om miscommunicatie te voorkomen en de strategische focus van Revant (te weten, Revalidant Centraal) aan te houden, zijn longrevalidanten vanaf het eerste moment betrokken bij de  ontwikkeling van nieuw informatiemateriaal.

 

De animatie ‘Op Weg’.

Samen met een vormgever, het bureau Beeldkracht, werden de eerste stappen gezet om te komen tot een animatie. Een animatie die je moet raken en kan aanzetten tot het maken van een volgende stap in het acceptatie- en adaptatieproces! En welke stap dat is, dat kan voor elke revalidant anders zijn. Denk bijvoorbeeld aan het leren toelaten van emoties, het open zijn over de beperkingen of het aanleren van een meer passend beweegpatroon.

 

Eerlijk en oprecht

Revalidanten gaven aan het belangrijk te vinden dat in de boodschap herkenning en erkenning naar voren zou komen, zónder een wijzende vinger! De professionals wilden de ACT-principes (Acceptance and Commitment Therapy) terugzien in de animatie.

Iedereen was het ermee eens; de animatie moest niet overdreven positief zijn, maar juist uitbeelden hoe het leven met een longziekte echt is: met ups & downs. In de animatie wordt aandacht geschonken aan enkele belangrijke aspecten in de longrevalidatie. Door hieraan te werken, zal het leven met een longziekte niet ineens heel makkelijk worden maar zal het wel bijdragen aan kwaliteit van leven. Het was voor alle partijen van belang om ook dit in de animatie te laten zien en zodoende ook bespreekbaar te maken.

 

Eerste reacties uit de praktijk

Veel longrevalidanten en naasten bij Revant zijn geraakt door de animatie en herkennen het verhaal. Ze vragen om een link zodat ze hem kunnen delen. Ook dringen ze aan op het delen van de animatie met een grotere groep hulpverleners uit de verschillende lijnen.

De animatie blijkt ook mensen met een andere chronische aandoening aan te spreken. Het gebruik van de rugzak als metafoor is al jaren bekend en wellicht daardoor juist zo herkenbaar en krachtig.

 

Nieuwsgierig geworden? Bekijk de animatie en deel hem gerust, zo kan een grote groep mensen er wat aan hebben.

 

 

 

<< Terug


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement