Leden gezocht voor de Cliëntenraad

15 oktober 2018

In verband met het ontstaan van vacatures binnen de cliëntenraad zoeken wij
Leden voor de Cliëntenraad

 

Wat is de cliëntenraad?
De cliëntenraad geeft revalidanten de mogelijkheid inspraak te hebben in het beleid van de instelling. In de praktijk betekent dit dat de cliëntenraad over allerlei onderwerpen die voor revalidanten van belang kunnen zijn gesprekken voert met de Raad van Bestuur. Het kan daarbij gaan over het opnamebeleid, de behandeling, de kwaliteit van de zorg, maar ook over zaken als huisvesting, voeding, bejegening of belangrijke wijzigingen in de organisatie.

 

Voor wie is de cliëntenraad?
De cliëntenraad is er in de eerste plaats voor allen die worden behandeld in een van de revalidatiecentra van Revant: kinderen, jongeren en volwassenen. Maar uiteraard ook voor hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Kortom, de raad komt op voor en behartigt de gemeenschappelijke belangen van allen die betrokken zijn bij de behandeling.

 

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij:

  • geïnteresseerd zijn in de gezondheidszorg in het algemeen en in het bijzonder de revalidatiezorg binnen Revant;
  • gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van revalidanten te behartigen;
  • bereid zijn om acht tot tien uur per maand te besteden aan de CR, zoals het vergaderen (+ voorbereiding) en het onderhouden van contacten;
  • woonachtig zijn in Zeeland respectievelijk de regio West-Brabant.

Vaardigheden

  • in staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen;
  • zich kunnen inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen;
  • een kritische, positieve en open houding hebben;
  • in teamverband kunnen functioneren.

Meer informatie en reageren

Lees hier meer over onze cliëntenraad. Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Manon van Riet, voorzitter cliëntenraad 06-23513258. Uw motivatie met cv kunt u tot en met 19 november 2018 sturen naar; cr@Revant.nl of per post naar Revant, t.a.v. Petra de Kok, Brabantlaan 1, 4817 JW  Breda.

<< Terug


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement