Cliëntenraad & Raad van Bestuur | Verslag overleg 30 aug 2018

16 november 2018

 

 

Naar aanleiding van de vergadering van de cliëntenraad - Raad van Bestuur d.d. 30 augustus 2018      

 

           Vacatures Cliëntenraad

Er is nog een vacature in de cliëntenraad. Tevens is er een lid met ingang van oktober 2018 niet-herbenoembaar aftredend. De cliëntenraad werft daarom twee nieuwe leden. Op de website van Revant (www.revant.nl) is hierover meer informatie te vinden.

 

Kaderbrief 2019

Elk jaar stelt de Raad van Bestuur een kaderbrief 2019 op. Hierin worden de kaders benoemd voor de op te stellen jaarplannen en begroting voor het volgend jaar. De kaderbrief voor 2019 heeft de titel “Zorg met toegevoegde waarde”. Hiermee wordt bedoeld dat de medisch-specialistische revalidatie die Revant biedt betekenis heeft en waardevol is voor revalidanten. Revant zal werken aan herstel, aan verbetering van participatie en vermindering van klachten en/of effecten van een chronische ziekte. In 2019 zal Revant deze zorg en behandeling open en transparant bieden door inzage in de prestatie-indicatoren en sturing op wachttijden.

De cliëntenraad heeft een positief advies uitgebracht over de kaderbrief.

 

Aanpassen bestuursmodel Revant

Revant heeft momenteel een Raad van Bestuur bestaande uit een voorzitter Raad van Bestuur en een medisch directeur. De wens is ontstaan om de medische aansturing op bestuurlijk niveau in te regelen. Daarom is het voornemen om het bestuursmodel aan te passen naar een tweehoofdige Raad van Bestuur bestaande uit de voorzitter Raad van Bestuur en een lid Raad van Bestuur die o.a. het medische gebied in zijn portefeuille krijgt.

De cliëntenraad heeft een positief advies uitgebracht over de aanpassing van het bestuursmodel. De cliëntenraad zal betrokken worden bij de werving van een bestuurder.

 

Jaarrekening 2017 / jaarverslag 2017

De jaarrekening 2017 en het jaarverslag 2017 zijn besproken met de Raad van Bestuur. Omdat de cliëntenraad gedurende het jaar regelmatig wordt geïnformeerd over de (financiële) cijfers en de kwaliteitsrapportage, had de jaarrekening 2017 geen verrassingen voor de cliëntenraad.

<< Terug


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement