Voedingsproblemen? Het Eet en Advies Team helpt

Voedingsproblemen? Het Eet en Advies Team helpt
21 januari 2019

Eten en drinken wordt vaak gezien als een moment van gezelligheid. Echter 25 tot 40% van de kinderen in de voorschoolse leeftijd heeft wel eens voedingsproblemen. Meestal gaan die vanzelf over. Als een kind echter langdurig niet wil eten of drinken, is dat moeilijk voor het hele gezin en het kind zelf. Wanneer er voedingsproblemen zijn, maken veel ouders en/of verzorgers zich zorgen over de gezondheid van hun kind en krijgt het eten en/of drinken vaak een negatieve lading.

 

Eet Advies Team

Kinderrevalidatie van Revant biedt een speciaal Eet Advies Team (EAT) dat ouders en/of verzorgers en hun kinderen met eet- en/of drinkproblemen helpt. De kinderen hebben vaak een medische voorgeschiedenis zoals vroeggeboorte, een laag geboortegewicht of een lichamelijke of verstandelijke beperking en daarmee samenhangend een voedingsprobleem. Ook ontstaan er vaak gedragsproblemen rondom het eten en drinken.

 

Bij het EAT worden kinderen behandeld die:

  • Problemen hebben met eten en/of drinken door motorische of lichamelijke oorzaken
  • Selectief of zeer beperkt eten en/of drinken
  • Niet zelfstandig de volgende stap in de ontwikkeling van eten en/of drinken kunnen maken
  • Een bedreigde groei hebben als gevolg van problemen met eten en/of drinken

Interdisciplinaire behandeling

Omdat bij de voedingsproblemen meerdere factoren een rol spelen, wordt er vanuit het EAT een interdisciplinaire behandeling geboden. Dit wil zeggen dat er behandelaren met verschillende functies bij de behandeling betrokken zijn. Het EAT bestaat uit de revalidatie arts, (pre-)logopedist, orthopedagoog en (kinder)diëtist die intensief samenwerken. Daarnaast worden op aanvraag andere behandelaars en specialisten betrokken of geraadpleegd.

 

Het Eet Advies Team hoopt ouders en/of verzorgers te kunnen ondersteunen en concrete adviezen te geven waarbij de situatie verbeterd of stabiliseert. Van ouders en/of verzorgers wordt een actieve bijdrage verwacht. Zodra in overleg is besloten dat de doelen behaald zijn, wordt de behandeling afgesloten.

 

Onze werkwijze

  • Aanmelding: Met verwijzing van de huisarts
  • Intake revalidatiearts: Alles in relatie tot de eetproblematiek wordt in kaart gebracht
  • Intake bij (kinder)diëtist, orthopedagoog en (pre-)logopedist: De informatie wordt nog specifieker voor elke discipline in kaart gebracht
  • Adviesgesprek: Een voorstel vanuit de behandelaren wordt overlegd met ouders en/of verzorgers
  • Behandeling: Behandeling specifiek gericht op het individuele kind

Meer informatie

Bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met Kinder- en Jeugdrevalidatie via 0800-0048 (vraag naar kinderrevalidatie) of per email InfoKindGoes@revant.nl.

<< Terug


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement