Behandeling van SOLK bij kinderen en jeugd

Behandeling van SOLK bij kinderen en jeugd
1 april 2019

Iedereen heeft wel eens klachten die niet goed te verklaren zijn. Vaak gaan ze vanzelf over. Er is sprake van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) als lichamelijke klachten langer dan 3 maanden duren en als er bij adequaat medisch onderzoek geen aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaart.

 

Reactie op pijnprikkels

Uit onderzoek blijkt dat pijn, lichamelijk  ongemak en emoties elkaar sterk kunnen beïnvloeden. Het brein gaat anders reageren op pijnprikkels. Vanwege de langdurige klachten kan de jongvolwassene moeite krijgen om mee te doen aan activiteiten en kan hij vaak maar gedeeltelijk deelnemen aan sport, school, uitvoeren van hobby’s en andere sociale activiteiten.

 

Veel voorkomende SOLK klachten zijn bijvoorbeeld pijn in het bewegingsapparaat, rugpijn, vermoeidheid en chronische hoofd- en buikpijnklachten. In de revalidatie richten wij ons op de pijn- en vermoeidheidsklachten betrekking hebbende op het bewegingsapparaat.

 

SOLK team

Binnen de kinderrevalidatie bij Revant is er een speciaal SOLK team, wat breder kijkt naar de problematiek van het kind en zijn omgeving. Een multi-disciplinaire aanpak is wenselijk vanwege de impact op de persoonlijkheid en leefomgeving van de jongvolwassenen. Het team bestaat uit een revalidatie arts, ergotherapeut, kinderfysiotherapeut, orthopedagoog en maatschappelijk werker. Ouders hebben contact met de maatschappelijk werkende. Het doel van de behandeling is het leren omgaan met de klachten en de participatie in het dagelijks leven te optimaliseren.

 

Gedachten/gevoelens accepteren

ACT technieken staan hierbij centraal. ACT is de afkorting van acceptance and commitment therapy. Met ACT wordt geleerd de gedachten/gevoelens te accepteren i.p.v. deze te willen veranderen. Hierna wordt gekeken waar iemand zijn waarden (passies) liggen. Binnen deze therapie is het doel dat de jongere het heft weer in eigen handen gaat nemen en de baas te worden over de gedachten/gevoelens en passies weer op te pakken.

 

Meer informatie over ACT leest u hier: www.timetoact.nl/act

 

Werkwijze SOLK
Binnen Revant volgen wij het volgende traject voor behandeling van SOLK bij kinderen en jeugd:

 

  1. Aanmelding
    Met verwijzing van de huisarts of medisch specialist
  1. Intake revalidatie arts/Physician assistant
    Alles in relatie tot de klacht van de jong volwassene en zijn omgeving  wordt in kaart gebracht
  1. Bij starten van behandeltraject 4 weken observatie, waarna advies voor evt. verdere behandeling, stop of doorverwijzing.
  2. Behandeling gedurende 13 weken
  3. Eindgesprek

 

Jaarlijks neemt het SOLK team deel aan de landelijke teamdag. Het interdisciplinaire karakter van deze scholing laat zien hoe belangrijk samenwerking is bij de behandeling van SOLK problematiek.

 

Meer informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie of bent u bekend met een kind dat baat zou kunnen hebben bij deze behandeling? Neem dan contact op met Kinder- en Jeugdrevalidatie Revant. Kinder- en Jeugdrevalidatie wordt aangeboden in Goes, Terneuzen en Breda.

 

T. 0800-0048 (vraag naar kinderrevalidatie)
E. InfoKindGoes@revant.nl

 

<< Terug


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement