Samenwerken voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Samenwerken voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek
21 augustus 2019

Revant schakelt met ketenpartners experts in voor ‘de Juiste Zorg Op de Juiste Plek’

 

Het ministerie van VWS wil graag dat de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) geboden wordt. Ook Revant vind dit belangrijk en werkt daarom via regionale samenwerkingsverbanden samen met andere zorgaanbieders in de regio. Hierdoor kunnen we de zorg beter op elkaar af te stemmen en aansluiten bij de behoeften van onze revalidanten.

 

Via een subsidieregeling kunnen experts worden ingeschakeld om deze samenwerking beter af te stemmen. Revant heeft hiervoor twee aanvragen ingediend en beiden zijn goedgekeurd:

 

Vraaggestuurde matchmaking bij Hersenletsel

Vanuit het Netwerk Hersenletsel West-Brabant gaat Revant samen met Bureau Zorginnovatie onderzoeken hoe we vraag en aanbod van zorg en ondersteuning beter kunnen verbinden. Er zijn in de regio veel aanbieders van zorg voor mensen met hersenletsel, maar zowel revalidanten als professionals weten deze zorg niet altijd te vinden.

 

Afgelopen jaar is hiervoor ook de hulplijn Breinlijn gestart. Naast Breinlijn willen we een manier vinden waarmee mensen ook zelf de juiste ondersteuning kunnen vinden.

 

De juiste zorg op de juiste plek voor Parkinson revalidanten in de regio Breda

De Ziekte van Parkinson kan voor complexe problematiek zorgen op allerlei gebieden van het dagelijks leven. Voor zowel degene die revalideert als de partner. Revant wil met andere zorginstellingen binnen ParkinsonNet Breda onderzoeken hoe de zorg voor deze groep sneller en beter op de juiste plek geboden kan worden. We willen samen zorg dichtbij organiseren als het kan en verder weg als het moet. De organisatie BeBright gaat daarbij helpen.

<< Terug


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement