Revant investeert in medewerkers met nieuw generatiebeleid

3 september 2019

 

 

Per 1 september kunnen medewerkers van Revant, die onder de CAO Ziekenhuizen vallen en behoren tot de doelgroep, gebruikmaken van het nieuwe generatiebeleid. Revant is groot voorstander van duurzaam werkgeverschap en ondersteunt haar medewerkers te allen tijde in het vinden van een goede werkbalans. Het generatiebeleid biedt daarin perspectief en is in goede samenspraak tussen de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur tot stand gekomen.

 

Doorwerken tot de AOW gerechtigde leeftijd is vanwege de werkdruk en onregelmatige werktijden in de zorg voor sommige medewerkers een opgave. Revant biedt haar medewerkers al zogenaamde PLB uren (Persoonlijk Levensfase Budget). Uren die ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld scholing of verlof en daarmee verlichting geven. Maar soms is er meer nodig.

 

Het generatiebeleid is opgenomen in de CAO voor ziekenhuizen en revalidatiecentra en draagt eraan bij dat medewerkers vitaal, bekwaam en gemotiveerd tot hun pensioen kunnen blijven werken. Ziekenhuizen en revalidatiecentra zijn vrij om zelf invulling te geven aan dit beleid.

Na goed overleg zijn de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad van Revant akkoord met het voorstel, waarbij het vijf jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd mogelijk is om onder goede voorwaarden minder uren te gaan werken, mét de mogelijkheid tot behoud van pensioenopbouw. Afspraken waar alle betrokken partijen trots op zijn.

 

Revant biedt haar medewerkers op deze manier eigenaarschap in het inrichten van hun toekomst. De vrijgekomen uren bieden daarnaast ook mogelijkheden voor inzet door jongere werknemers. Samen zorgt dit voor continuïteit aan hoogwaardige zorg voor de revalidanten en een passende werkplek voor de medewerkers tot aan het pensioen.

<< Terug


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement