Revant implementeert ALS Thuismeten & Coachen app

Revant implementeert ALS Thuismeten & Coachen app
5 september 2019

Optimale behandeling van ALS-, PSMA- en PLS-patiënten verhoogt de kwaliteit van leven. Belangrijk daarbij is een tijdige behandeling en dus goede monitoring van het ziekteproces. Om het ziekteproces beter te kunnen volgen en daarmee de zorg beter af te kunnen stemmen op de zorgbehoefte van de patiënt, is de ALS Thuismeten en Coachen app ontwikkeld.

 

Revant revalidatiecentrum Breda is één van de 34 centra die meedoen aan het onderzoek om de implementatie voor te bereiden; daarna hebben behandelteams in het landelijke ALS Zorgnetwerk de mogelijkheid om te gaan werken met de app. Op basis van de resultaten in Breda wordt besloten of de app ook op onze locaties in Goes en Terneuzen wordt ingezet.

 

Hoe werkt het?

In de app vult de patiënt informatie in over het fysieke functioneren, zoals lopen, slikken of aankleden. Ook wordt er gevraagd naar het gewicht en naar de algemene gesteldheid. De zorgcoach of ergotherapeut ontvangt deze persoonlijke gezondheidsinformatie direct en bij opvallende zaken wordt een extra “alert” aan de arts verstuurd. Zijn er opvallende waarden te zien, zoals verminderde spraak of gewichtsverlies, dan kan er tijdig actie worden ondernomen.

 

Tijdig bijsturen

De app zorgt voor betere zorg op maat. ALS-patiënten worden momenteel standaard periodiek gezien door een revalidatiearts. De app helpt bij het inplannen van fysieke afspraken met de arts op een zinvol moment. Daarmee wordt voorkomen dat patiënten onnodig vaak heen en weer reizen naar het revalidatiecentrum, wat vaak als belastend wordt ervaren.  Revalidatieartsen en behandelaren hebben daarnaast door de continue informatie uit de app eerder inzicht in veranderingen, waarbij tijdig het behandelplan kan worden bijgesteld of de patiënt voorzien kan worden van hulpmiddelen, zoals beademing of een voedingssonde.

 

De app is ontwikkeld door het ALS Centrum Nederland, in samenwerking met patiënten en mantelzorgers, en met financiële steun van het UMC Utrecht en Stichting ALS Nederland.

<< Terug


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement