Grip op leven met een longaandoening

Grip op leven met een longaandoening
27 november 2019

Het centrum complex chronisch longfalen van Revant, één van de 5 kenniscentra in Nederland, biedt een nieuw 10 weken programma dat mensen helpt in de omgang met een longaandoening in het dagelijkse leven. Ook wanneer eerdere pogingen daartoe mislukt zijn.

Deelnemers waarderen het programma hoog, met een rapportcijfer tussen 8.7 en 10.

 

Kwaliteit van leven bevorderen

Inmiddels hebben 4 groepen het Compact programma doorlopen. Het longrevalidatieprogramma richt zich op de persoonlijke balans die de kwaliteit van leven bevordert. Twee keer per week komen maximaal 8 deelnemers samen. Deelnemers herkennen veel in elkaars ervaringen en uitdagingen, waardoor deelname aan het groepsrevalidatieprogramma zeer positief wordt ervaren.

 

De focus in het longrevalidatieprogramma ligt in het leren keuzes maken in houding en gedrag. Trainingen vinden gericht plaats op het verbeteren van de kennis over de longaandoening, goed energiemanagement, lichaamsbewustwording en acceptatie van de longaandoening. Deelnemers leren onder andere belangrijke lichaamssignalen te herkennen, hun energie te verdelen en krijgen handvaten voor longaanval management. Ook goede voeding en beweging zijn punt van aandacht.

 

Acceptance & Commitment behandeling

Het programma is gebouwd vanuit de Acceptance & Commitment behandeling (ACT), een behandeling die goed aansluit bij longrevalidatie. ACT is een nieuwe ervaringsgerichte vorm van gedragstherapie, die zich voornamelijk richt op het leren omgaan met negatieve gevoelens (acceptance) en het ontdekken van en richten op belangrijke waarden in het leven (commitment).

<< Terug


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement