Intensivering samenwerking Adrz en Revant

Intensivering samenwerking Adrz en Revant
10 december 2019

Dinsdag 10 december ondertekenden Dr. C.A. Brandenburg, Voorzitter raad van bestuur van ziekenhuis Adrz en Drs. A-J.C. Mante, Voorzitter raad van bestuur van Revant een samenwerkingsovereenkomst voor over en weer uitleen van medewerkers in beide organisaties.

 

Deze intensivering van de samenwerking bevestigt de huidige afspraken op velerlei gebied; revalidatie artsen, longverpleegkundigen en paramedici werken structureel zowel in het ziekenhuis als het revalidatiecentrum om de best passende zorg voor patiënten te mogelijk te maken. Ook is er afstemming over avond-, nacht- en weekenddiensten en facilitaire zaken. In de afgelopen periode werd er al naar tevredenheid op deze manier gewerkt. Het is een kwalitatieve verbetering van de zorg voor patiënten door het delen van kennis en kunde.

 

Waardevol en efficiënt

Een van de waardevolle diensten die Revant aan het ziekenhuis levert zijn de artsenconsulten in het ziekenhuis door revalidatieartsen. Deze werkwijze zorgt voor een snelle en efficiënte beoordeling of patiënten gebaat zijn bij medisch specialistische revalidatie. Dit helpt bij een snelle doorstroming naar de juiste plek met de juiste zorg.

 

De samenwerking is van kracht voor het Adrz in Goes en Vlissingen en Revant revalidatiecentrum Lindenhof in Goes.

<< Terug


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement