Gefaseerde herstart van revalidatiezorg vanaf 18 mei 2020

19 mei 2020

De afgelopen weken werd vanwege COVID-19 de reguliere revalidatiezorg van Revant medisch specialistische revalidatie stopgezet. Wel werd er acute zorg verleend, onder andere aan post-COVID-19 patiënten. Vanaf maandag 18 mei start Revant gefaseerd haar revalidatiezorg op. Op 11 mei startte de kinderrevalidatie al op, tegelijk met de basisscholen.

 

Samen zorgen voor een veilige omgeving

In en rond de locaties van de revalidatiecentra van Revant in Breda, Goes en Terneuzen zijn maatregelen getroffen die zorgen voor een goede en veilige omgeving. Revant volgt hierin de landelijke richtlijnen van het RIVM. Om de 1,5 meter te waarborgen zijn op de vloer looproutes en passeerstroken aangemerkt. Bij binnenkomst worden revalidanten en bezoek bevraagd op COVID-19 klachten en wordt de temperatuur gemeten.

 

Gefaseerde herstart

Luikje van der Dussen, revalidatiearts en lid Raad van Bestuur: “Het is van belang dat we de reguliere revalidatiezorg weer gaan opstarten, zodat onze revalidanten snel de zorg ontvangen die zij zo hard nodig hebben. Het stopzetten van revalidatiebehandelingen brengt voor hen dagelijks ongemak met zich mee, en in andere gevallen zelfs achteruitgang van de gezondheid. Deze gefaseerde herstart biedt mensen weer een positief perspectief.”

Op basis van criteria van de Nederlandse Zorgautoriteit is bepaald welke revalidatiebehandelingen als eerste worden gestart. Daarnaast heeft de medisch specialist inspraak.

 

Op afstand

Soms is behandeling op afstand mogelijk. Revant heeft de afgelopen periode gezocht naar alternatieven om diverse behandelingen toch door te laten gaan. Zo werd door locatie Reigerbos in Goes (kinderrevalidatie) de combinatietherapie muziektherapie en logopedie via videoconsulten gegeven. Ook werd er veelvuldig gebruik gemaakt van een oefenapp voor het  begeleiden van revalidanten op afstand. In Breda kon het behandeltraject van een groep longrevalidanten van centrum complex chronisch longfalen toch doorgaan door beeldbellen.

 

<< Terug


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement