Pilot | NAH nazorg Revant Revalidatie

15 november 2021

Revant Revalidatiecentrum in Breda is gestart met een pilot om de nazorg voor NAH revalidanten structureel vorm te geven nadat zij een revalidatietraject gevolgd hebben.

 

Via deze weg willen wij u informeren over deze pilot, die komend jaar zal draaien. Het betreft een pilot waarbij we starten met een kleine groep revalidanten en die stapsgewijs uitgebreid zal worden.

 

In het eerste jaar na afronden van het revalidatietraject worden er voor de revalidant en de betrokken mantelzorger 3 afspraken ingepland bij één van onze nazorgmedewerkers. Tijdens deze afspraken wordt aandacht besteed aan het functioneren van de revalidant na het afronden van het revalidatietraject.

 

Het doel van de nazorgafspraak is om tijdig eventuele problemen ten gevolge van NAH te signaleren en/of te voorkomen. Daarnaast biedt de nazorgafspraak de mogelijkheid aan revalidanten om hun vragen te stellen.

 

De nazorgafspraken vinden plaats 3, 6 en 12 maanden na het afronden van het revalidatietraject. De nazorgafspraken zijn in plaats van de nazorgconsult bij de revalidatieartsen of physician assistant, een uitzondering hierop is als er lichamelijk onderzoek uitgevoerd dient te worden.

 

De afspraken vinden plaats met de nazorgmedewerker, onder supervisie van de betrokken revalidatiearts. Indien er vragen of aandachtspunten uit een nazorgafspraak komen zal de nazorgmedewerker in overleg met de revalidatiearts eventuele acties uitzetten.

 

De nazorgmedewerkers zijn behandelaren uit het NAH behandelteam die een extra taak vervullen binnen de NAH nazorg.

 

Voor vragen over de pilot kunt u contact opnemen met Moniek Roovers m.roovers@revant.nl . Voor revalidant gerelateerde vragen binnen de pilot kunt u contact opnemen met nahnazorgbreda@revant.nl .

<< Terug


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement