Amphia en Revant ondertekenen intentieverklaring voor nieuwbouw

2 december 2021

Vandaag hebben Amphia en Revant medisch specialistische revalidatie een intentieverklaring ondertekend om een gedeelte van de revalidatiezorg op termijn op het terrein van Amphia aan de Molengracht in Breda te vestigen. Het gaat om de revalidatie voor volwassenen.

 

Amphia en Revant streven naar de best mogelijke patiëntenzorg door de medisch specialistische revalidatie voor volwassenen zo nauw mogelijk samen met het ziekenhuis te organiseren. De revalidatiezorg dicht bij het ziekenhuis is dan een logische keuze.

 

Huisvesting van Revant op het terrein van Amphia biedt in de eerste plaats voordelen op het gebied van kwaliteit van patiëntenzorg. Tevens wordt er gekeken naar de voordelen op het gebied van gezamenlijk gebruiken van ruimtes, catering en techniek en logistiek. Revant zal voor volwassenenrevalidatie een eigen pand bouwen, dat aan het ziekenhuis verbonden zal worden. De voorkeurslocatie is rond de plek van de voormalige SEH en de mogelijkheden hiervoor worden nu onderzocht. Men streeft ernaar om de nieuwbouw eind 2025 in gebruik te nemen.

 

Bewegen
Er is in de gezondheidszorg nog veel winst te behalen in het informeren over preventie van ziektes. Mensen meer laten bewegen is daar een belangrijk onderdeel van. Amphia en Revant nemen zich voor om hierin samen op te trekken en samen invulling te geven aan het strategische thema Bewegen.

 

Samenwerking geriatrische revalidatiezorg
Tevens wensen Amphia en Revant invulling te geven aan een verdere samenwerking met de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ). 

Amphia voert op dit moment vergevorderde gesprekken met Thebe en De MARQ over de inrichting van de GRZ in de bestaande bouw aan de Molengracht. 
Revant is met de GRZ partijen intensief in gesprek over het inhoudelijk vormgeven van de samenwerking.

 


Amphia-bestuurder Olof Suttorp en Luikje van der Dussen, voorzitter Raad van Bestuur van Revant.

<< Terug


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement