Revalidatiekaart: resultaten klinische revalidatie na beroerte

24 februari 2022

Tijdens een revalidatietraject worden diverse meetinstrumenten ingezet, zoals vragenlijsten, observaties en performance testen. De scores op deze meetinstrumenten kunnen op groepsniveau worden bekeken om bijvoorbeeld het effect van een behandeling te evalueren.

 

De Utrechtse Schaal voor Evaluatie van de Klinische Revalidatie (USER) is één van de vragenlijsten waarvan de scores twee keer per jaar worden geanalyseerd. De USER voor klinische CVA-patiënten is onderdeel van de landelijke prestatie-indicatoren. Dit is een gegevensset die door alle revalidatie-instellingen wordt aangeleverd. De prestatie-indicatoren bekijken o.a. de revalidanttevredenheid, tijdigheid, veiligheid, doelmatigheid en resultaat van de revalidatiebehandeling.

 

Gemiddelde scores van CVA-patiënten bij Revant

De USER wordt door een verpleegkundige afgenomen bij de start en het einde van klinische revalidatie. Vaak wordt de vragenlijst ook herhaald tijdens het traject. De resultaten van de USER hebben we uitgewerkt in een revalidatiekaart. Deze kaart geeft de gemiddelde scores weer van CVA-patiënten die in de kliniek van Revant hebben gerevalideerd (zowel Breda als Lindenhof).

 

Bekijk de revalidatiekaart

 

<< Terug


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement