Revalidatiecheck publiceert jaarcijfers voor patiënten

Revalidatiecheck publiceert jaarcijfers voor patiënten
7 juli 2022

Ziekenhuischeck.nl en Revalidatiecheck.nl publiceren deze week de kwaliteitscijfers van 2021. Met deze cijfers kunnen patiënten zien hoe hun ziekenhuis of revalidatie-instelling scoort op veelvoorkomende behandelingen en op algemene kwaliteitsthema’s. Dit helpt om een keuze te maken voor passende zorg. Op de websites staan ook actuele wachttijden, en informatie over samenwerking tussen ziekenhuizen.


Ziekenhuizen en revalidatiecentra houden het hele jaar gegevens bij die patiënten informatie geven over de kwaliteit van zorg. Ook houden ze cijfers bij over het resultaat van een operatie of behandeling. Zijn er complicaties geweest en is de uitkomst of kwaliteit van de geleverde zorg zoals verwacht? Al deze informatie staat op Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck.

 

Toelichtingen bij de resultaten
Bij alle resultaten staat uitgelegd wat de cijfers zeggen over de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis of revalidatie-instelling. Ook kunnen ziekenhuizen en revalidatie-instellingen zelf een toelichting geven bij een cijfer. Waarom scoren zij lager of juist hoger dan gemiddeld? Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Ook is het mogelijk extra informatie te geven over de regionale samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen of om te verwijzen naar informatie over de behandeling op de eigen website.


Over Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck
Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck zijn een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) en Revalidatie Nederland (RN). Alle Nederlandse ziekenhuizen, umc’s en bij RN aangesloten instellingen doen mee. Voor Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck wordt in het kader van ontregel de zorg gebruik gemaakt van reeds aangeleverde cijfers. Via onder meer Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (dhd.nl)) Ziekenhuizen en revalidatiecentra controleren of alles klopt en voegen een toelichting toe. De NVZ beheert de websites. De gegevens zijn openbaar en herleidbaar. Het aantal bezoekers op Ziekenhuischeck is het afgelopen halfjaar verviervoudigd.

 

<< Terug


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement