Revant en Revion tekenen intentieovereenkomst voor samenwerking

13 januari 2023

Revant en Revion hebben 11 januari jl. een intentieovereenkomst voor samenwerking getekend. De samenwerking met Revion biedt slagkracht en wendbaarheid die nodig is om bestand te zijn tegen de uitdagingen waar we in de zorg voor staan: hoge kosten, een toenemende zorgvraag en personeelstekorten. Door de krachten te bundelen kunnen innovatieve zorgconcepten gezamenlijk worden aangeboden bij de verzekeraars en de optimalisatie van secundaire processen geeft financiële ruimte om steviger in te zetten op technologie en E-Health vanuit een centrale ICT afdeling. De intentieovereenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd van één jaar en de samenwerking zal medio oktober 2023 worden geëvalueerd.

 

Van links naar rechts: Martijn Kuit (Klimmendaal), Luikje van der Dussen (Revant), Willem Wiegersma (Basalt Revalidatie) en Peter Visch (Revalidatie Friesland)

 

Met het tekenen van de intentieovereenkomst start een periode waarin gekeken wordt in hoeverre de samenwerking de positie van Revant en de afzonderlijke revalidatiecentra verder versterkt. De regio’s van de revalidatiecentra zijn zo gelegen dat ze niet aan elkaar grenzen waardoor ze geen concurrenten van elkaar zijn. Dit maakt deze samenwerking uniek.

 

Luikje van der Dussen, Voorzitter Raad van Bestuur Revant: “Het personeelstekort, de toenemende complexiteit van de zorgvraag en hoge kosten zijn uitdagingen waardoor de innovatie in en de kwaliteit van de revalidatiezorg in onze regio’s onder druk komt te staan. Door samen te gaan werken met Revion kan Revant deze uitdagingen in de revalidatiezorg aanpakken”.

 

Willem Wiegersma, voorzitter Raad van Bestuur bij Basalt namens Revion: “We zijn heel blij met deze intentieovereenkomst. We zijn als Revion al goed op weg om onze positie binnen de revalidatiesector te verstevigen. De aansluiting van Revant betekent nog meer slagkracht om het hoofd te bieden aan toekomstige ontwikkelingen binnen de revalidatiezorg.”

 

Over Revant

Revant is hét expertisecentrum voor medisch specialistische revalidatie in West-Brabant en Zeeland. Samen met de revalidant werken wij professioneel, interdisciplinair en met toewijding aan eigen regie en zelfstandigheid. Revant biedt medisch specialistische revalidatie op basis van professionele standaards. Medisch specialisten en behandelaars houden kennis en ontwikkelingen in revalidatiegeneeskunde bij, initiëren/nemen deel aan wetenschappelijk onderzoek en passen wetenschappelijk bewezen uitkomsten toe in de revalidatie voor volwassenen en kinderen.

 

Over Revion 

Revion is een samenwerkingsverband van Basalt, Klimmendaal en Revalidatie Friesland – drie toonaangevende revalidatiecentra in Nederland. Met elkaar bedienen zij zo’n 25% van de patiënten in de regio’s Friesland, Haaglanden en Gelderland die in aanmerking komen voor Medisch Specialistische Revalidatie.

<< Terug


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement