Transmurale revalidatie gestart in Amphia Molengracht Breda

17 april 2023

Amphia, Thebe, De MARQ, Mijzo en Revant starten met ‘transmurale’ revalidatie

 

Minder functieverlies door eerder te starten met revalidatie en herstel, dat is het doel van de Afdeling Transmurale Zorg (ATZ). Sinds 3 april kunnen patiënten vanuit het Amphia verwezen worden naar de ATZ, die zich bevindt op de afdeling Geriatrische Revalidatie en herstel (GRZ) van Thebe en De MARQ in het Amphia Molengracht te Breda.

 

Unieke revalidatiezorg met sneller resultaat

De werkwijze op de ATZ is uniek en ideaal voor patiënten vanaf 18 jaar bij wie de revalidatie al kan starten, maar voor wie wel de nabijheid van een medisch specialist nodig is. De zorg en behandeling worden geleverd door professionals van Amphia, Thebe, De MARQ, Mijzo en Revant; een bijzondere regionale samenwerking. De inzet van deze verschillende expertises zorgt ervoor dat patiënten sneller ontslagen kunnen worden van de klinische afdeling in het ziekenhuis en eerder kunnen starten met revalidatie en herstel. Hierdoor wordt onnodig verlies van functioneren voorkomen.

 

Op de ATZ herstelt de patiënt binnen een therapeutisch klimaat. De hoofdbehandelaar op de afdeling is een specialist ouderengeneeskunde/kaderarts GRZ van Thebe, Mijzo of De MARQ. Zij werken samen met een multidisciplinair team van professionals vanuit de verschillende organisaties. Ook medisch specialisten van het Amphia en revalidatieartsen van Revant leveren inzet. De verwachting is dat een ATZ-patiënt gemiddeld 6 weken op de afdeling verblijft en daarna terug naar huis kan of naar vervolgzorg.

 

Eerst een pilot, dan doorpakken

De behandeling zoals op de ATZ wordt in ons land nog niet geleverd. Het betreft een regionale pilot die samen met verzekeraar CZ is opgezet en onderdeel is van het regionale programma Transmurale Zorg. De NZA financiert de pilot gedurende een periode van 3 jaar. In deze periode worden de inhoud van de zorg, behandeling, processen en de effecten gemonitord en geoptimaliseerd. De pilot wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek om de effecten goed in beeld te brengen. Wanneer de pilot succesvol is, kan de werkwijze van de ATZ landelijk uitgerold worden. Zo krijgt deze doelgroep op meerdere locaties de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek.

<< Terug


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement