Zilveren certificaat Milieuthermometer zorg opnieuw toegekend

Zilveren certificaat Milieuthermometer zorg opnieuw toegekend
4 mei 2023

Opnieuw heeft Revant voor vier locaties het niveau Zilver behaald van de Milieuthermometer Zorg. Mede door inzet van ons ‘Green Team’ zet Revant stappen in haar milieuprogramma. Zowel op het doorvoeren van duurzame initiatieven, als op bewustwording binnen de organisatie. De Milieuthermometer Zorg is een handzaam instrument om de milieuprestatie en milieuzorg structureel te verbeteren en concreet aantoonbaar te maken.

 

Revant behaalde het Zilveren niveau afgelopen jaar voor het eerst en behoort daarmee tot een selecte groep van ca. 180 zorglocaties in Nederland die het certificaat in ontvangst mogen nemen. De drie locaties in Zeeland zijn de eerste zorglocaties met deze zilveren certificering in de provincie. Uiteraard is Revant ontzettend trots op deze certificering vanuit Milieu Platform Zorg.

 

Green Team

De afgelopen jaren timmert Revant hard aan de weg. Het milieuprogramma van Revant omvat o.a. het thema duurzaam inkopen en duurzame zorg waarbinnen nog veel winst te behalen is. Het beleid rondom duurzame mobiliteit en duurzaam bouwen zijn vormgegeven en geven richting aan de duurzaamheidsambities van Revant. Een milieucommissie (het Green Team) is binnen de organisatie ingericht met als doel initiatieven te ontwikkelen en aandacht te vragen voor duurzaam ondernemerschap.

 
Toekomst

Voor de komende jaren heeft Revant -als medeondertekenaar van de ‘Green Deal Zorg 3.0’ en tevens lid van de Groene Zorg Alliantie- vijf thema’s op het gebied van duurzaamheid vastgesteld. Een daarvan is een jaarlijkse CO2-reductie van 3%. Uiteindelijk is de uitstoot in 2050 daardoor nul. Ook in het inkoopbeleid komen de ambities terug, zoals de overstap naar elektrische bedrijfsauto’s. Op de planning staan daarnaast het jaarlijks reduceren van het energieverbruik met een vast percentage, minder gebruik van reinigingsmiddelen zonder milieukeurmerk en het verminderen van de hoeveelheid afval. Verder wordt veel aandacht besteed aan informatieverstrekking en kennisdeling op het gebied van duurzaam werken.

 

*MPZ is de branchevereniging van intramurale zorginstellingen voor duurzaamheid.

<< Terug


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement