Oncologische revalidatie: samen met lotgenoten vooruitkomen

Oncologische revalidatie:  samen met lotgenoten vooruitkomen
24 januari 2024

Vandaag is het Wereldkankerdag en staan we stil bij de meerwaarde van lotgenotencontact binnen Revant. Roos van den Berg, GZ-psycholoog bij Revant is aan het woord.

“Vaak is het lotgenotencontact een onderdeel van de revalidatie waar mensen zich op voorhand het meest druk over maken. Het luisteren naar de verhalen van anderen is intens en daarmee is de eerste week van het traject vaak extra vermoeiend. Toch is het juist het lotgenotencontact waar mensen achteraf zo blij mee zijn. Door ervaringen, zorgen, vragen, handvatten en positieve ervaringen met elkaar uit te wisselen, vinden revalidanten erkenning en herkenning bij elkaar. Vaak geven revalidanten aan dat ze elkaar niets hoeven uit te leggen, ze begrijpen elkaar zonder al te veel woorden. De kracht van een oncologisch revalidatietraject zit hem dan ook misschien juist wel in de onderlinge gesprekken tussen de fitness, sport en spel, ontspanning en de groepsbijeenkomsten door.”

 

Ervaring lotgenotencontact door revalidant oncologie
Erkenning en herkenning vond ook Jasmijn Plug, revalidant oncologie, in het lotgenotencontact.
"Ik vond het fijn, het groepsgevoel. Je begrijpt elkaar beter. Je hoeft je ook niet beter voor te doen dan je bent, want je zit in hetzelfde schuitje. Andere mensen ervaren niet hetzelfde. Zij hebben wel begrip, maar dat is toch anders dan het zelf te ervaren. Ik blijf mijn groepsgenoten zien. We hebben afgesproken één keer per drie weken samen een uurtje te wandelen. 

Ik vond het een fijn traject, juist ook doordat het multidisciplinair is. Er is vanuit het behandelteam niet alleen aandacht voor de lichamelijke beperking maar ook voor de psychische gevolgen. Ook de naastenbijeenkomst was heel waardevol, want zo werd mijn partner ook betrokken. Dat is fijn, want je maakt het ziekteproces nu eenmaal niet alleen mee." 

 

Wereldkankerdag

Wereldkankerdag wordt jaarlijks gehouden op 4 februari. Het is een dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij de impact van kanker, bewustwording wordt vergroot en solidariteit wordt getoond met mensen die met kanker te maken hebben. De dag is bedoeld om aandacht te vragen voor preventie, detectie en behandeling van kanker, evenals de ondersteuning van patiënten en hun naasten.

<< Terug


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement