Gouden certificaat Milieuthermometer Zorg voor Revant

21 mei 2024

Revant medisch specialistische revalidatie heeft voor haar locatie Kind- en jeugdrevalidatie Reigerbos in Goes het gouden certificaat behaald van Milieuthermometer Zorg. Revalidatiecentrum Breda, Lindenhof in Goes en de Wielingen in Terneuzen hebben opnieuw het niveau zilver behaald.

 

Op dit moment zijn er in Nederland 460 zorginstellingen met een Milieuthermometer Zorg certificaat*. Van deze zorginstellingen zijn er in totaal 542 locaties gecertificeerd, waarvan slechts 16 met het gouden certificaat. Dit niveau is gekoppeld aan het officiële nationale keurmerk Milieukeur

 

 

Milieuthermometer Zorg certificaat

De Milieuthermometer Zorg is het meetinstrument waaraan de certificaten gekoppeld zijn. Het biedt een handzaam instrument om de milieuprestatie en milieuzorg structureel te verbeteren en concreet aantoonbaar te maken voor medewerkers, gasten en belanghebbenden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld zorgverzekeraars, gemeenten en bevoegd gezag. De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door MPZ in samenwerking met SMK (Stichting Milieukeur).

 

Niveau thermometer

Er zijn drie niveaus bij Milieuthermometer Zorg:

  • Het bronzen niveau vormt de basis van een praktisch milieuzorgsysteem. Je voldoet als organisatie aan de milieuwetgeving en neemt daarnaast een aantal extra maatregelen. Deze maatregelen verdienen zich meestal snel terug.
  • Het zilveren niveau gaat een stap verder en neemt het thema duurzaam inkopen mee. Duurzaam inkopen is een stap waar nog veel mee te winnen is. De kennis is binnen de branche én binnen Revant de laatste jaren sterk gegroeid.
  • Het gouden niveau van de Milieuthermometer is het hoogste niveau. Dit certificaat vereist duurzaam bouwen en transparantie in verslaglegging. Dit niveau is gekoppeld aan het officiële nationale keurmerk Milieukeur.

 

Green Team

De afgelopen jaren timmert Revant hard aan de weg op het gebied van duurzaamheid. Zo is er een duurzaamheidsbeleid geschreven. Dit omvat de thema’s duurzaam inkopen en duurzame zorg waarbinnen nog veel winst te behalen is. Ook zijn er aanvullende beleidsstukken geschreven, zoals het duurzaam mobiliteitsbeleid en het beleid duurzaam bouwen. Deze geven richting aan de duurzaamheidsambities van Revant. Een milieucommissie (het Green Team) is binnen de organisatie opgericht met als doel initiatieven te ontwikkelen, richting te geven aan de eerdergenoemde beleidsstukken en aandacht te vragen voor duurzaamheid.

 

Zo organiseerde het team meerdere ‘Waste labs’ voor meer bewustwording bij medewerkers; samen met afvalpartner Renewi Nederland, Green Team leden en een aantal vrijwilligers werden daarin de afvalstromen gesorteerd van de locaties. Hierdoor werd er inzicht verkregen in afvalstromen en -scheiding binnen de organisatie.

 

Ook werd er op verschillende locaties gekeken naar het terrein rondom de panden: in Goes gaat onder andere extra aandacht naar gebruik van uitsluitend duurzaam geteeld plantmateriaal. Voor de locatie Reigerbos in Goes werd een volledig biodiversiteitsplan opgesteld, waarbij vleermuis- en vogelkastjes opgehangen werden en gekeken wordt naar het percentage terreinverharding. In Breda is een onverhard terreindeel opnieuw ingericht om insecten een steun in de rug te geven.

 

Toekomst

Voor de komende jaren heeft Revant -als medeondertekenaar van de ‘Green Deal Zorg 3.0’ en tevens lid van de Groene Zorg Alliantie- vijf thema’s op het gebied van duurzaamheid vastgesteld. Een daarvan is een jaarlijkse CO2-reductie van 3%. Uiteindelijk is de uitstoot in 2050 daardoor nul. Ook in het inkoopbeleid komen de ambities terug, zoals de overstap naar elektrische bedrijfsauto’s. Op de planning staan daarnaast het jaarlijks reduceren van het energieverbruik met een vast percentage, minder gebruik van reinigingsmiddelen zonder milieukeurmerk en het verminderen van de hoeveelheid afval. Verder wordt veel aandacht besteed aan informatieverstrekking en kennisdeling op het gebied van duurzaam werken.

 

<< Terug


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement