Intentieovereenkomst revalidatiezorg Zeeland

Intentieovereenkomst revalidatiezorg Zeeland
5 juli 2024

Revalidatiezorg levert een belangrijke bijdrage aan de zelfstandigheid en mogelijkheid om deel te nemen in de maatschappij van de Zeeuwse inwoners. Om de revalidatiezorg toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar te houden in de provincie Zeeland is verdergaande samenwerking tussen aanbieders nodig. Adrz, Allévo, Amarijn (voorheen WVO-Zorgstroom), SVRZ, Revant en ZorgSaam tekenden vorige week een intentieverklaring om deze wens tot verdere samenwerking te bekrachtigen.

 

Toekomstbestendig

Op het gebied van geriatrische revalidatiezorg (GR) is er sprake van versnippering in de Zeeuwse provincie. Er zijn relatief veel aanbieders en locaties in een dunbevolkt gebied. En ondanks de verschillen tussen de geriatrische revalidatie en medisch specialistische revalidatie (MSR) zijn er ook grote overeenkomsten in deze revalidatiezorg en de herstelvraag. Samenwerking tussen de verschillende aanbieders is dan ook nodig om deze zorg te kunnen blijven bieden en beide vormen van revalidatiezorg in Zeeland toekomstbestendig te laten zijn.

 

Juiste kennis en juiste zorg

Daarom zijn de Zeeuwse aanbieders van zowel GR en MSR in 2023 een verkenning gestart om de mogelijkheden te onderzoeken voor een verregaande samenwerking om zo de actuele en toekomstige zorgkloof te kunnen aanpakken. De aanbieders van revalidatiezorg: Allévo, Amarijn, SVRZ, ZorgSaam en Revant, alsmede de ziekenhuizen Adrz en ZorgSaam willen graag de krachten bundelen om kwalitatief hoogstaande revalidatiezorg (‘juiste kennis en juiste zorg’) in Zeeland op de juiste plaats aan te kunnen bieden.

 

Met het tekenen van deze intentieovereenkomst start een volgende fase waarin IZA (integraal zorgakkoord) gelden worden aangevraagd in samenwerking met de Zeeuwse Zorgcoalitie. Ook worden zorgprofessionals en burgers betrokken om verder vorm te geven aan de transitie.

<< Terug


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement