“E-health toepassingen hebben door COVID-19 een boost gekregen”

Door de coronacrisis is e-Health binnen Revant in een stroomversnelling gekomen. Desirée Vos, programmamanager binnen Revant: “Vooral de mindset is veranderd bij zorgverleners en revalidanten over het gebruik van middelen. Veel e-health toepassingen zoals beeldbellen waren al mogelijk bij Revant, maar hebben door de coronacrisis een boost gekregen. De zorg werd afgeschaald, maar grotendeels opgevangen door het bieden van zorg op afstand.”

 

Bij zorg op afstand speelt videobellen een grote rol. “Op deze manier kunnen we op een veilige manier revalidanten op afstand behandelen en monitoren”, vertelt Desirée. “We merken dat revalidanten er soms zelfs zelf om vragen. Het scheelt reistijd en -kosten. En het is voor mensen die laag belastbaar zijn een uitkomst. Bijvoorbeeld bij revalidanten met ALS. En ze kunnen makkelijk hun omgeving erbij betrekken. Een partner of andere naaste kan aanschuiven op een locatie naar keuze. Met beeldbellen kunnen we contacten intensiveren. Een combinatie maken van live afspraken en beeldbellen. Er zijn diverse disciplines die gebruikmaken van beeldbellen. Denk aan maatschappelijk werkers, psychologen, artsen en fysio- en ergotherapeuten.

Maar het is ook echt iets van deze tijd. Meegaan met de ontwikkelingen die er zijn.

 

ALS app
Naast videobellen spelen ook apps een belangrijke rol bij zorg op afstand. Revant heeft goede resultaten behaald met de pilot ALS Thuismeten & Coachen in Breda. Hierbij werd een gedeelte van de zorg middels een app op afstand aangeboden aan patiënten met ALS om het ziekteproces beter te volgen en daarmee de zorg beter af te stemmen op de zorgbehoefte van de patiënt.

 

 

Patiënten waren positief over de bruikbaarheid van de app. Ze vinden de ALS app een geschikte manier van zorg op afstand en vinden het fijn dat een zorgverlener met ze mee kan kijken. De app is geschikt voor dagelijks gebruik en de meeste patiënten lukt het om er een gewoonte van te maken om de app te gebruiken. Desirée Vos: “Je beperkt met deze app niet het doen van revalidanten, maar je biedt mogelijkheden. Je kunt op een laagdrempelige manier contact houden. Ook wanneer je bijvoorbeeld op vakantie bent.”

 

Revant medisch specialistische revalidatie is het eerste revalidatiecentrum dat de pilot heeft doorlopen. De pilot is onderdeel van het landelijke implementatieproject van ALS Thuismeten & Coachen. De pilot werd begeleid vanuit het UMC Utrecht waar de app ook ontwikkeld is in samenwerking met onder andere ALS Centrum Nederland.

De app wordt gebruikt in Breda en wordt ook op de locaties Goes en Terneuzen verder uitgerold.

 

Physitrack app
Revant zet ook de physitrack app in bij revalidatietrajecten. Dit is een app waarmee je op afstand oefeningen kunt doen. “Eerst werden oefeningen mondeling of op papier meegegeven. Nu kan er geput worden uit een grote database video’s met oefeningen. Vooral fysio- en ergotherapeuten zetten deze app in bij revalidanten. Al bijna vijftig behandelaren maken ervan gebruik. Revalidanten maken zelf de keuze of ze deze app willen gebruiken tijdens hun revalidatietraject. Het voordeel is dat ook behandelaren uit de eerste lijn, vervolgbehandeling bij een fysio- of ergotherapeut in de thuisomgeving, deze app kunnen gebruiken bij verdere behandeling van de patiënt.

 

Revalidatie thuis

In oktober 2020 is gestart met het inventariseren van de wensen en behoeften van revalidanten en zorgverleners met betrekking tot meer toekomstgericht, passende zorg en digitalisering. Revalidanten kregen hiervoor een tijdreisbox. Personaliseren van de zorg en aansluiten bij de thuissituatie, zoals ook beschreven in de visie, is hierbij vanzelfsprekend van belang. Uiteindelijk komen we zo in 2021 tot een innovatieprogramma ‘Revalidatie thuis’ waar we onze pijlen de komende jaren op gaan richten. Een voorbeeld van een behoefte van revalidanten is lotgenotencontact.


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement