“Samen met het team leg je de puzzel”

Door Malou Meijer

 

Renske Rijkers (27) werkt al 5,5 jaar met veel enthousiasme als logopediste bij Revant. Ze werkt bij Kind- en jeugdrevalidatie in Breda. “Kinderen zetten allemaal op hun eigen tempo stappen. Het is mooi om hierbij te mogen helpen.”

 

Renske liep haar eindstage van de studie logopedie bij kinderrevalidatie in Eindhoven. “Ik wilde graag met kinderen werken en ik merkte dat ik het samenwerken met andere disciplines heel waardevol vond. Dat heb je in een eerstelijns praktijk ook, maar in mindere mate. Na mijn stage zag ik een tijdelijke vacature bij Revant in verband met zwangerschapsverlof van een medewerker, dus ik reageerde meteen. Ik werd aangenomen en ik had geluk dat ik na die paar maanden kon blijven, omdat er een extra therapeutische peutergroep bij kwam. Daar was ik heel blij mee, want ik wilde graag in de revalidatie werken”, vertelt Renske met een glimlach.

 

Tijdens het werk als logopediste sluit Renske spelenderwijs aan bij de belevingswereld van kinderen. “Ik help kinderen met taal, uitspraak, stem, mondmotoriek of bij problemen in de eet- en drinkontwikkeling. De meeste kinderen die ik behandel, hebben niet-aangeboren hersenletsel, cerebrale parese of een spieraandoening. Sommige situaties van kinderen grijpen mij extra aan.  Bijvoorbeeld dat je een kind achteruit ziet gaan in verband met de aandoening. Denk aan een progressieve spierziekte”, legt Renske uit. “Je probeert het kind zo goed mogelijk te begeleiden en bijvoorbeeld een hulpmiddel aan de bieden, zodat het zo lang mogelijk kan blijven communiceren met zijn of haar omgeving. Gelukkig maken we zulke casussen binnen het team extra bespreekbaar.”

 

Gemiddeld hebben kinderen één tot twee keer per week een afspraak van een half uur bij Renske. Hoe lang ze kinderen behandelt, is verschillend. “Een kind dat bij ons komt vanwege heesheid, kan sneller geholpen zijn, dan een kind dat je helpt zijn taal-spraakontwikkeling te stimuleren.

 

Logopediste Renske Rijkers tijdens haar werk bij Kind- en jeudrevalidatie in Breda

 

Ouders
Ouders worden nauw betrokken bij logopedie. Ze mogen mee naar afspraken, maar soms is het voor het kind beter als ouders in de wachtkamer wachten. Samen met ouders wordt gekeken naar wat het best passend is voor hun kind. Ouders worden op de hoogte gehouden van de voortgang, met welke oefeningen hun kind aan de slag gaat en thuis verder kan werken, maar ook welke hulpmiddelen er eventueel nodig zijn. Denk aan pictogrammen, ondersteunende gebaren, apps, spraakknoppen en/of een – computer. Wanneer kinderen klaar zijn bij de therapeutische peutergroep en naar school mogen, volgt er een overdracht. Dit geldt zowel bij regulier als speciaal onderwijs. Dat vind ik heel belangrijk en dat vinden ouders ook prettig.”

 

Renske werkt twee ochtenden per week bij de therapeutische peutergroep en op de middagen behandelt ze kinderen poliklinisch één op één. Verder is ze op de maandagochtend betrokken bij de 4- observatie. Hierin komen diverse disciplines bij elkaar. Denk aan een arts, fysio-, ergotherapeut, maatschappelijk werk, orthopedagoog en logopediste waarbij ze een kind observeren om te kijken of en zo ja, welk revalidatietraject het beste bij het kind past. Renske: “Doordat je de hele ochtend bij het kind bent, bouw je al een band op. En door samen te observeren met mijn collega’s van andere disciplines leer ik van hen op andere manieren te kijken naar het kind.” Op donderdagen heeft Renske overleggen over kinderen die ze behandelt. Hierbij zit de betreffende arts bij, betrokken behandelaren en de ouders van het kind.

 

Meerwaarde
“Ik vind het werken in een multidisciplinair team heel fijn. Ik zie kinderen die meer hulp nodig hebben dan alleen logopedie. Ze gaan bijvoorbeeld ook aan de slag met een fysio- en/of ergotherapeut. Samen met het team leg je de puzzel. Iedereen pakt daarbij één of meerdere puzzelstukjes op. Daarmee onderscheiden we ons als medisch specialistische revalidatie en is er echt een meerwaarde”, zegt Renske trots. “Ik leer dagelijks van de andere disciplines. Dat maakt het werken nog steeds uitdagend. Leren en ontwikkelen zorgt daar ook voor. Verder is het erg prettig dat de lijnen kort zijn met bijvoorbeeld scholen en ziekenhuis.”

 

Een bijzonder moment dat Renske is bijgebleven, is de zelfstandigheid vergroten bij een kind dat niet kon praten. “Door het aanbieden van een spraakcomputer als hulpmiddel kreeg het kind een eigen stem. Dat is zo mooi.”


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement