Belangrijke informatie voor revalidanten en bezoekers over coronavirus

In verband met de preventie van het coronavirus (COVID-19) heeft Revant het beleid aangepast. Hieronder vindt u de maatregelen die op dit moment van kracht zijn in onze organisatie:

 

Hygiënemaatregelen

 • Bij binnenkomst van Revant: eerst handen wassen met water en zeep
 • Hoest of niest u? Doe dit in een papieren doekje of in uw elleboog
 • Ontwikkelt u thuis grieperige klachten (koorts van 38 graden en/of hoest of kortademigheid)? Blijf thuis en overleg eerst met de casemanager/behandelaar voordat u komt revalideren.
 • Heeft u last van uw luchtwegen en/of koorts? Neem dan contact op met uw huisarts.
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Bij verkoudheidsklachten: sociale contacten vermijden (familie, bezoek, etc.)

 

Geen handen schudden

Onze medewerkers schudden uit voorzorg geen handen meer.


 

Afspraken/behandeling

Voorafgaand aan uw afspraak nemen wij telefonisch contact met u op. In dit gesprek vragen wij u of u verkoudheidsklachten heeft. Wanneer u één van de volgende klachten heeft, verplaatsen wij in overleg met u de afspraak naar een ander moment:

 • Heeft u last van kortademigheid en/of spierpijn in rust of bij lichte inspanning?
 • Heeft u last van algemene malaise in rust of bij lichte inspanning?
 • Heeft u last van hoesten of keelpijn?
 • Heeft u last van neusverkoudheid: snotteren/niezen/loopneus/verstopte neus?
 • Heeft u koorts (38 graden of hoger)? Bij paracetamolgebruik daar 0,5 °C bij optellen.
 • Heeft u last van recent ontstane onverklaard smaak- en of reukverlies?
 • Heeft u last van extreme vermoeidheid en/of pijn achter de ogen?
 • Heeft u last van (onverklaarde) diarree?
 • Heeft u een huisgenoot/partner met een bewezen of verdachte COVID-19?
 • Bent u COVID-19 positief getest en niet 48 uur klachtenvrij?
 • Bij onze entree bevragen wij u op klachten en meten wij uw temperatuur. Wanneer wij constateren dat u klachten heeft, mag u de locatie niet betreden. Komt u met de taxi? Dan raden wij u aan om de taxichauffeur even te laten wachten tot deze controle is afgerond.
 • Bezoekt u Revant in Breda voor longrevalidatie? Dan verzoeken wij u de zij ingang van ons gebouw te gebruiken. Buiten ons pand wordt u met markeringen naar de juiste ingang geleid.
 • Het is niet mogelijk om bezoek of een begeleider mee te nemen naar uw afspraak. Hier geldt een uitzondering voor kinderrevalidatie: er is maximaal één begeleider toegestaan bij een afspraak of behandeling van uw kind. Het is niet mogelijk om andere kinderen mee te nemen.
 • We vragen u om uw handen te wassen bij de ingang, en na elke behandeling.
 • Om 1,5 meter afstand te bewaren, zijn in en rond onze locaties looproutes en markeringen aangegeven.
 • Kom niet veel te vroeg en niet te laat voor een afspraak. Zo wordt drukte voorkomen.

 

Klinische en poliklinische revalidatietrajecten

Klinische en poliklinische revalidatietrajecten in de acute zorg gaan door. Vanaf 18 mei wordt de reguliere revalidatiezorg gefaseerd herstart. Revant neemt contact met u op wat dit voor uw behandeling betekent.

 

Wilt u een oud-coronapatiënt/post-covid-19 patiënt bezoeken die is opgenomen bij Revant?

Tijdens het intakegesprek bij Revant mag 1 persoon aanwezig zijn. Verder mag er vanaf 1 mei 1 vaste bezoeker, 1x per week een uur, langskomen. Vanaf 18 mei wordt dit uitgebreid naar 2x per week (1 vaste bezoeker).

 

Bezoekregeling klinieken is met ingang van 1 mei versoepeld

Omdat we met elkaar de richtlijnen van de overheid goed volgen is het mogelijk om de maatregel om geen bezoek toe te laten, te versoepelen. Op basis van de landelijke richtlijnen versoepelt Revant met ingang van 1 mei de bezoekregeling (beperkt) voor de klinieken op onze locaties Breda en Goes, Omdat we het belangrijk vinden dat revalidanten contact kunnen hebben met hun partner/familie of anderen. Ter bescherming van de  revalidanten en medewerkers gebeurt dit beperkt en onder strikte voorwaarden :

 

Bezoek is alleen toegestaan indien er geen klachten zijn op het gebied van:

 

-           Verkoudheid

-           Niezen

-           Hoesten

-           Keelpijn

-           Moeilijk ademen

-           Koorts.

-           Wanneer iemand uit het gezin koorts heeft blijft het hele gezin thuis

 

Wij volgen hierbij de richtlijn van het RIVM.

 

 • Bezoek hanteert ten allen tijden de afstandsregel van 1.5 meter.
 • De regeling geldt voor 1 vaste bezoeker per klinisch opgenomen revalidant, 1 x per week (vanaf 18 mei, 2x per week één vaste bezoeker)
 • Bij de afdeling CCL wordt het bezoek ontvangen op de kamer van de revalidant
 • Bij de kliniek wordt het bezoek ontvangen in de huiskamer met 1,5 meter afstand
 • De bezoeken kunnen gepland worden in overleg met de verpleegkundigen van de afdeling
 • Bezoek duurt maximaal 1 uur

 

Geen weekendverlof

Gezien de richtlijnen rondom het coronavirus door het RIVM en de overheid steeds verder aangescherpt worden, zullen revalidanten de komende tijd niet op weekendverlof gaan. Wij vinden dit een moeilijk besluit, met name omdat dit verlof bedoeld is om thuis te ervaren wat er tijdens het behandeltraject is aangeleerd en wat er nog nodig is binnen dit traject om uiteindelijk met ontslag te gaan.

Revalidanten (uit de kliniek) die naar buiten willen, mogen dit alleen onder begeleiding van een medewerker van Revant. Deze medewerker zal er strikt op toezien dat de voorschriften van het RIVM opgevolgd worden. Dit betekent ook dat er helaas geen direct contact met familie of naasten mag plaatsvinden.

 

Brasserie gesloten

In navolging op maatregelen van de overheid, is de brasserie van Revant in Breda en Lindenhof tot 1 juni gesloten voor bezoekers en revalidanten. (Poli)bezoekers kunnen gratis koffie en thee verkrijgen bij de koffieautomaten in Breda en Goes. Voor Breda geldt dat (poli)bezoekers koffie/thee kunnen halen in het personeelsrestaurant en dit in het centrale en verlaagde deel van de brasserie kunnen nuttigen met in achtneming van de voorgeschreven afstand van elkaar. Ook kunt u gebruikmaken van de zitgelegenheid in de centrale hal, rekening houdend met een minimale afstand van 1,5 meter van elkaar. Verder is het belangrijk de hygiëneregels te hanteren.

 

 

Groepsbijeenkomsten en groepsbehandelingen afgelast

Evenementen en bijeenkomsten van Revant gaan voorlopig niet door. Let op: in verband met de snelle landelijke ontwikkelingen, kan deze informatie op elk moment wijzigen. Verandert er iets in uw behandeltraject? Dan neemt Revant contact met u op wat dit voor uw behandeling betekent.

 

Veelgestelde vragen

Neemt Revant maatregelen om COVID-19 besmetting te voorkomen?

Ja, wij volgen de maatregelen van het RIVM. Op onze locaties zijn maatregelen getroffen om voldoende afstand te houden. Revalidanten en medewerkers die klachten hebben, verlenen we geen toegang.

Wanneer start mijn revalidatiebehandeling (weer)?

Vanaf 18 mei 2020 start Revant gefaseerd haar revalidatiezorg op. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft bepaald welke revalidatiebehandelingen als eerste worden gestart. Daarnaast heeft de medisch specialist inspraak.

 

Alle Nederlandse ziekenhuizen volgen dit beleid. Zodra we weten wanneer uw revalidatietraject kan (her)starten, nemen we contact met u op.

Waarom start Revant gefaseerd met behandelingen?

Revant wil haar revalidanten en medewerkers een veilige omgeving bieden. Bij het herstarten van de revalidatiezorg wordt per stap bekeken of we deze veiligheid kunnen waarborgen. Zoals de 1,5 meter afstand en het laag houden van besmettingsrisico. Meer afspraken/behandelingen zorgen voor meer revalidanten en medewerkers op onze locaties.

Ik kan niet langer wachten op mijn revalidatiebehandeling

We begrijpen uw zorg. We horen graag van u wat de huidige situatie is en waarom u van mening bent dat u niet langer kunt wachten. Wij zullen dit bespreken met uw behandelend arts. Hij/zij beslist of er (eerder) een afspraak wordt ingepland.

Is het veilig om naar Revant te komen?

Ja. Wij doen er alles aan om Revant COVID-19 vrij te houden, zodat we een veilige omgeving bieden aan onze revalidanten en medewerkers. Er zijn maatregelen getroffen om 1,5 meter afstand te houden. We volgen de richtlijnen van het RIVM. Revalidanten en medewerkers die klachten hebben krijgen geen toegang tot onze locaties.

Loop ik risico door het verblijf van post-COVID-19 patiënten?

Nee. Deze patiënten zijn namelijk niet besmettelijk. Patiënten die besmet zijn geweest met COVID-19 nemen we pas 14 dagen na eerste ziekteverschijnselen op en nadat zij 48 uur klachtenvrij zijn. Dit is volgens de richtlijnen van de Federatie van medisch specialisten.

Wanneer mag ik niet naar Revant komen voor een afspraak?

Wanneer u één van de volgende klachten heeft, verplaatsen wij in overleg met u de afspraak naar een ander moment:

 • Heeft u last van kortademigheid en/of spierpijn in rust of bij lichte inspanning?
 • Heeft u last van algemene malaise in rust of bij lichte inspanning?
 • Heeft u last van hoesten of keelpijn?
 • Heeft u last van neusverkoudheid: snotteren/niezen/loopneus/verstopte neus?
 • Heeft u koorts (38 graden of hoger)? Bij paracetamolgebruik daar 0,5 °C bij optellen.
 • Heeft u last van recent ontstane onverklaard smaak- en of reukverlies?
 • Heeft u last van extreme vermoeidheid en/of pijn achter de ogen?
 • Heeft u last van (onverklaarde) diarree?
 • Heeft u een huisgenoot/partner met een bewezen of verdachte COVID-19?
 • Bent u COVID-19 positief getest en niet 48 uur klachtenvrij?
Ik heb klachten, maar er staat een afspraak gepland. Wat nu?

Als u klachten heeft zoals hoesten, niezen of koorts, dient u uw afspraak af te zeggen en plannen we met u een nieuwe afspraak in.

Kan mijn afspraak ook op afstand plaatsvinden?

Sommige afspraken of behandelingen kunnen op afstand plaatsvinden, bijvoorbeeld door beeldbellen. Of dit ook voor uw revalidatiebehandeling geldt hoort u bij het (her)starten van uw revalidatiebehandeling.

Mag ik iemand meenemen naar mijn afspraak?

Nee, in principe komt u alleen naar uw afspraak. Maar er zijn uitzonderingen.

Als u niet zonder begeleiding kunt komen, dan mag er één begeleider meekomen. Dit dient u vooraf bij ons aan te geven.

Als u naar Revant gebracht wordt, kan deze persoon buiten het gebouw blijven wachten. Het is niet bedoeling dat deze persoon in de wachtkamer plaatsneemt.

Mijn arts/behandelaar houdt geen 1,5 m afstand. Is dat veilig?

Ja, dit is veilig. Onze zorgverleners mogen alleen werken als ze geen klachten hebben.

Wat kan ik zelf doen om besmetting te voorkomen?

Samen zorgen we voor een veilige omgeving. We vragen u om de richtlijnen op te volgen. U vindt deze bij de ingang van ons pand. Kom niet als u klachten heeft. Houdt de algemene hygiëne maatregelen aan, zoals: regelmatig handen wassen, hoest/nies in uw elleboog en houdt 1,5 meter afstand.

 

Meer informatie

De meest actuele informatie over het coronavirus leest u op de website van het RIVM. Heeft u vragen over het coronavirus? Het RIVM geeft op hun website antwoord op de meestgestelde vragen. Ook is er een landelijk telefoonnummer geopend: 0800-1351. Heeft u vragen over uw eigen gezondheid? Neem contact op met uw huisarts.

 

www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement