Belangrijke informatie voor revalidanten en bezoekers over coronavirus

In verband met de preventie van het nieuwe coronavirus (COVID-19) heeft Revant het beleid aangepast. Hieronder vindt u de maatregelen die op dit moment van kracht zijn in onze organisatie:

 

Hygiënemaatregelen

  • Bij binnenkomst van Revant: eerst handen wassen met water en zeep
  • Hoest of niest u? Doe dit in een papieren doekje of in uw elleboog
  • Ontwikkelt u thuis grieperige klachten (koorts van 38 graden en/of hoest of kortademigheid)? Blijf thuis en overleg eerst met de casemanager/behandelaar voordat u komt revalideren.
  • Heeft u last van uw luchtwegen en/of koorts en bent u in een gebied geweest waar een uitbraak was van het nieuwe coronavirus (COVID-19)? Neem dan contact op met uw huisarts.
  • Was uw handen regelmatig met water en zeep
  • Bij verkoudheidsklachten: sociale contacten vermijden (familie, bezoek, etc.)

 

Geen handen schudden

Onze medewerkers schudden uit voorzorg geen handen meer.

 

Klinische en poliklinische revalidatietrajecten

Klinische en poliklinische revalidatietrajecten in de acute zorg gaan door. Verandert er iets in uw behandeltraject? Dan neemt Revant contact met u op wat dit voor uw behandeling betekent.

 

Geen bezoek

Helaas moeten wij nu ook de maatregel nemen om GEEN bezoek meer toe te laten bij Revant in Breda en Lindenhof in Goes. Dit in verband met de veiligheid van onze revalidanten en medewerkers.

 

Geen weekendverlof

Gezien de richtlijnen rondom het coronavirus door het RIVM en de overheid steeds verder aangescherpt worden, zullen revalidanten de komende tijd niet op weekendverlof gaan. Wij vinden dit een moeilijk besluit, met name omdat dit verlof bedoeld is om thuis te ervaren wat er tijdens het behandeltraject is aangeleerd en wat er nog nodig is binnen dit traject om uiteindelijk met ontslag te gaan.

Revalidanten (uit de kliniek) die naar buiten willen, mogen dit alleen onder begeleiding van een medewerker van Revant. Deze medewerker zal er strikt op toezien dat de voorschriften van het RIVM opgevolgd worden. Dit betekent ook dat er helaas geen direct contact met familie of naasten mag plaatsvinden.

 

Brasserie gesloten

In navolging op maatregelen van de overheid, is de brasserie van Revant in Breda en Lindenhof tot en met 6 april gesloten voor bezoekers en revalidanten. (Poli)bezoekers kunnen gratis koffie en thee verkrijgen bij de koffieautomaten in Breda en Goes. Voor Breda geldt dat (poli)bezoekers koffie/thee kunnen halen in het personeelsrestaurant en dit in het centrale en verlaagde deel van de brasserie kunnen nuttigen met in achtneming van de voorgeschreven afstand van elkaar. Ook kunt u gebruikmaken van de zitgelegenheid in de centrale hal, rekening houdend met een minimale afstand van 1,5 meter van elkaar. Verder is het belangrijk de hygiëneregels te hanteren.

 

 

Groepsbijeenkomsten en groepsbehandelingen afgelast

Evenementen en bijeenkomsten van Revant gaan voorlopig niet door. Let op: in verband met de snelle landelijke ontwikkelingen, kan deze informatie op elk moment wijzigen. Verandert er iets in uw behandeltraject? Dan neemt Revant contact met u op wat dit voor uw behandeling betekent.

 

 

Meer informatie

De meest actuele informatie over het coronavirus leest u op de website van het RIVM. Heeft u vragen over het coronavirus? Het RIVM geeft op hun website antwoord op de meestgestelde vragen. Ook is er een landelijk telefoonnummer geopend: 0800-1351. Heeft u vragen over uw eigen gezondheid? Neem contact op met uw huisarts.

 

www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement